Aanpassing pensioengevend salaris

Uw werknemer bouwt over een deel van zijn loon pensioen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. Dit pensioengevend salaris wijzigt per 1 januari 2022*. Het gaat beter aansluiten op het loon dat u ook doorgeeft voor de werknemersverzekeringen. Dit maakt het voor u en uw werknemer makkelijker en duidelijker. Deze wijziging geldt zowel voor de Basis- als voor de Plusregeling.

Wat wordt er van u verwacht?

Zorg ervoor dat uw administratie op tijd is aangepast aan de nieuwe definitie van pensioengevend salaris. Als u vragen heeft over de aanpassing van uw salarispakket, neem dan contact op met uw administrateur of softwareleverancier.

Let op! StiPP voert steekproefsgewijs controles uit op de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Het doel hiervan is om uw werknemer het pensioen te geven waarop hij of zij recht heeft. StiPP neemt contact met u op wanneer wij bevindingen hebben.

StiPP wijst er nadrukkelijk op dat u als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor de juiste en volledige aanlevering.

 

Meer informatie

* Hoewel de wijziging reglementair ingaat op 1 januari 2022, mag u in de pensioenadministratie aansluiten op uw week- en/of maandverloning.