Nieuwe definitie pensioengevend salaris

Uw werknemer bouwt over een deel van zijn loon pensioen op bij StiPP. Dat noemen wij het ‘pensioengevend salaris’. Welke delen van het loon pensioengevend zijn, wordt door sociale partners bepaald. De sociale partners in de bedrijfstak hebben afgesproken dat het pensioengevend salaris gaat wijzigen.

Met ingang van 2022 bestaat het pensioengevend salaris uit:

  1. het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto en;
  2. het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en;
  3. het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’’).

De belangrijkste wijziging in het pensioengevend salaris is punt 1. De wijze waarop u de pensioengegevens van uw werknemers aanlevert wijzigt niet. Dit betekent dat u de pensioengevende uren en de pensioengrondslagaanwas per maand of per vier weken aanlevert via PDO, zoals u gewend bent. Hierbij blijft u gebruik maken van de voortschrijdend cumulatief rekenmethodiek (VCR) zoals u die nu ook al toepast. Meer uitleg hierover vindt u op de pagina ‘Hoe berekent u de pensioengrondslag?

Manier van premieberekening blijft hetzelfde
Het pensioengevend salaris wijzigt met ingang van 2022. De wijze waarop de premie wordt berekend blijft hetzelfde. Dit betekent:

  • Premie Basisregeling: 2,6% van het (nieuwe) pensioengevend salaris
  • Premie Plusregeling: 12% van het (nieuwe) pensioengevend salaris -/- franchise

Deze premie draagt u af aan StiPP. Ook blijft een maximum uurloon gelden. Boven dat uurloon bouwt uw werknemer geen pensioen op bij StiPP. De premie, franchise en het maximum uurloon wordt, zoals u gewend bent, jaarlijks per 1 januari vastgesteld.

Pensioengevende uren
Pensioengevende uren zijn de uren die horen bij het pensioengevende salaris. De pensioengevende uren zijn hierbij gelijk aan de verloonde uren voor de aangifte loonheffingen en worden ook conform deze methodiek bepaald. Met het wijzigen van het pensioengevend salaris, zal het aantal pensioengevende uren dat u aan ons doorgeeft dus ook wijzigen.