Veranderingen in uw organisatie

Lees op deze pagina alles over wat u moet doen als er iets verandert in uw organisatie

Betalingsproblemen

Raakt uw onderneming in betalingsproblemen? Meld dat dan zo snel mogelijk bij StiPP. Dat is wettelijk verplicht.

Betalingsproblemen melden

Faillissement

Gaat uw bedrijf failliet, dan is de kans groot dat StiPP verschuldigde premies misloopt. Wij onderzoeken in dit soort situaties of (voormalige) bestuurders van failliete uitzendondernemingen hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn

Handhaving Wet Bpf 2000

Een bestuurder is op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) hoofdelijk aansprakelijk voor de aan StiPP verschuldigde premies. Ook als de uitzendonderneming niet meer bestaat. Volgens deze wet blijft ook een voormalige bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Geen personeelĀ  meer in dienst

Heeft u (tijdelijk) geen personeel meer in dienst? Uw registratie bij StiPP blijft bestaan. Daarom vragen wij toch jaarlijks de loongegevens op.

Bekijk hoe u Stipp informeert als u (tijdelijk) geen personeel meer in dienst heeft