Nieuws

Let op: vanaf 1 juli gaat StiPP uw aanleveringen sneller beoordelen

Maandelijks of vierwekelijks stuurt u de loongegevens van uw werknemers naar ons toe. StiPP administreert hiermee het pensioen van uw werknemers. Levert u niet op tijd aan? Dan ontvangt u van ons een herinnering. Waar nodig legt StiPP boetes op als de loongegevens niet op tijd worden ontvangen.

Vanaf 1 juli 2023 vinden wijzigingen plaats in de controle op de tijdigheid en/of juistheid van de aanlevering van de loongegevens. Het doel hiervan is dat StiPP eerder beschikt over de juiste en complete gegevens van en over uw werknemers. Hierdoor kan de pensioenpremie sneller worden vastgesteld en worden belegd én is het pensioenoverzicht van uw werknemers actueel.

De termijnen voor het (tijdig en juist) aanleveren veranderen niet, maar de beoordelingstermijnen van StiPP ten aanzien van uw aanleveringen worden verkort. Als u niet tijdig en/of niet juist aanlevert, ontvangt u daardoor eerder een herinnering en, indien nodig, een boete. Wij willen daarom nogmaals het belang van het tijdig en juist aanleveren benadrukken.

Uiterste aanleverdata 2023

StiPP publiceert jaarlijks een overzicht met de uiterste aanleverdata per periode. Het overzicht voor 2023 vindt u hier.

Geen premieplichtig personeel 

Wanneer u (tijdelijk) geen (premieplichtig) personeel in dienst heeft, moet u dit aan ons melden. Hoe u dit meldt, leggen wij uit:  

  1. Log in bij 'Mijn pensioenadministratie'.
  2. Ga naar 'gegevensaanlevering' en klik op 'geen personeel'. 
  3. Geef aan om welke periode het gaat. Daarna klikt u op 'opslaan'. 

U kunt dit herhalen voor andere perioden. Zo weten wij dat u voor deze periode(n) geen gegevens aanlevert.

Verwacht u voor een heel jaar geen (premieplichtig) personeel in dienst te hebben? Dan kunt u gebruik maken van de ‘Verklaring geen personeel’. U vindt de verklaring in ‘Mijn Pensioenadministratie’. U kunt de verklaring via het contactformulier aan ons toesturen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanleveren van de juiste loongegevens van uw werknemers? Op de pagina 'Aanlevering maandelijkse gegevens' vindt u alle informatie die u kan helpen. 

Terug naar nieuwsoverzicht