Ouderdomspensioen: rechten en plichten

Gaat u scheiden? Of komt er een eind aan uw geregistreerd partnerschap? Dan heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. En andersom. We noemen dit pensioenverevening. Bent u niet getrouwd? Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van uw pensioen.

Maakt het uit hoe lang we bij elkaar waren?

Bent u lang getrouwd geweest? Of heeft u lang een geregistreerd partnerschap gehad? Dan krijgt u meer ouderdomspensioen dan partners die kort bij elkaar waren. Het gaat namelijk om het pensioen dat is opgebouwd in de periode dat u bij elkaar was. U heeft geen recht op het pensioen over de periode daarvoor (tenzij u daar andere afspraken over maakt). Of de periode na de scheiding.

Waar heb ik recht op bij een klein pensioen?

Wij maken uitzonderingen voor kleine pensioenen. De wet bepaalt dat wij ouderdomspensioen alleen verdelen als het boven de afkoopgrens valt. Is het pensioen voor uw ex-partner of voor u minder dan € 592,51 (2024) na verdeling? Dan verdeelt StiPP het pensioen niet.

Hoe vraag ik een verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding aan?

Stuur het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ ingevuld op naar StiPP. Heeft u bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Stuur dan ook een formulier naar deze fondsen toe. Bent u het formulier vergeten? Dan hoeft het pensioenfonds niet mee te werken aan de verdeling van het ouderdomspensioen.