Nieuws

Tweede Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen

Op donderdag 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De Wet Toekomst Pensioenen regelt de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Als de Eerste Kamer instemt met de wet hebben pensioenfondsen tot 1 januari 2027 de tijd om de pensioenregeling aan te passen. Een aantal onderdelen van de Wet gaan naar verwachting al eerder in. Eén van die onderdelen is het afschaffen van de wachttijd voor pensioen. Een ander onderdeel is het verlagen van de toetredingsleeftijd.

Wachttijd
Op dit moment kent StiPP een wachttijd van 8 gewerkte weken. Dit betekent dat u de eerste 8 weken dat u in de uitzendbranche werkt, nog geen pensioen opbouwt. Dit wordt in de toekomst anders. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel dat ervoor zorgt dat iedereen vanaf week 1 pensioen opbouwt. Er is dan geen wachttijd meer.

Sociale partners kunnen er wel voor kiezen om een drempelperiode van maximaal 8 weken in te voeren. Dit betekent dat u eerst een aantal weken werkt  voordat u door uw werkgever bij StiPP wordt aangemeld. Wordt u na de drempelperiode aangemeld, dan krijgt u alsnog het pensioen vanaf het moment dat u startte met werken. Werkt u minder lang dan de drempelperiode ? Dan bouwt u geen pensioen op.

Toetredingsleeftijd
Een ander belangrijk onderdeel van de Wet is de toetredingsleeftijd. Die is bij StiPP nu 21 jaar. Dit wordt in de toekomst anders: dan gaat u (verplicht) vanaf 18 jaar pensioen opbouwen.

Eerste Kamer moet nog instemmen
De Eerste Kamer stemt begin 2023 over de wet. De verwachting is dat de wet op 1 juli 2023 ingaat.

Sociale partners maken de komende periode keuzes
Wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt en wat dit precies betekent voor het pensioen bij StiPP is nog niet duidelijk. Sociale partners gaan hier de komende periode een aantal keuzes over maken. Wij houden u via de website en de e-nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Terug naar nieuwsoverzicht