Nieuws

Eerste Kamer akkoord met de nieuwe wetgeving pensioenen

Vakbonden, werkgevers en de overheid hebben samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Met als doel om het pensioenstelsel opener, persoonlijker en toekomstbestendig te maken. De Eerste Kamer is akkoord met de nieuwe pensioenregels. Dat betekent dat de nieuwe pensioenplannen en regels definitief doorgaan. De nieuwe Wet gaat in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen, zoals StiPP, hebben nu tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling.

Twee nieuwe regels gaan al op 1 juli 2023 in:

  1. Vervallen wachttijd. Vanaf 1 juli 2023 vervalt de wachttijd van acht gewerkte weken voor nieuwe werknemers.
  2. Wekentelling Basisregeling start vanaf 21 jaar. Vanaf 1 juli 2023 begint het tellen van de weken in de Basisregeling vanaf 21 jaar.

Eén regel gaat op 1 januari 2024 in:

  1. Verlaging toetredingsleeftijd. Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers vanaf 18 jaar deelnemen in de pensioenregeling.

Bekijk hier meer informatie over bovenstaande wijzigingen. 

Terug naar nieuwsoverzicht