Nieuws

Vijf tips bij het aanleveren van de juiste werknemersgegevens

Op 1 januari 2022 is de pensioenregeling van StiPP gewijzigd. Deze wijzigingen gingen over de wachttijd en het pensioengevend salaris. StiPP heeft controles uitgevoerd om na te gaan of u als werkgever de wijzigingen in het loonbegrip voor het pensioengevende salaris en het verkorten van de wachttijd begrijpt en correct toepast. Uit de controles is een aantal veel voorkomende fouten naar boven gekomen. Daarom nu vijf tips!

1. Check: pensioenopbouw over bijna het hele salaris!
Vanaf 1 januari 2022 is het pensioengevende salaris gewijzigd. Het pensioengevende salaris is het deel van het loon van een werknemer waarover hij/zij pensioen opbouwt. Dit pensioengevende salaris sluit sinds de wijzigingen beter aan op het loon dat u ook doorgeeft voor de werknemersverzekeringen. Uit de controles blijkt dat het pensioengevende salaris niet altijd juist is berekend . Bijvoorbeeld omdat er geen rekening is gehouden met bonussen, vergoedingen en eindafrekeningen. Bekijk hier meer informatie over het vernieuwde loonbegrip voor het pensioengevende salaris.
2. Vink de juiste opties aan in het softwarepakket 
Veel werkgevers maken gebruik van een softwarepakket voor de verloning van hun werknemers. Bij sommige softwarepakketten moet u als  werkgever zelf de juiste looncomponenten voor pensioen selecteren en/of de parameters in het softwarepakket inrichten. We merken dat werkgevers niet altijd de juiste ‘opties’ hebben aangevinkt in het softwarepakket. Daarom wijzen wij u er graag op te controleren of het nieuwe loonbegrip goed is ingeregeld.
3. Controleer de berekening van de franchise goed 
De berekening van de franchise gaat niet altijd goed . Voor het berekenen van de franchise per periode vermenigvuldigt u het aantal pensioengevende uren met de uurfranchise (€ 7,86 in 2023). Voorbeelden voor het berekenen van de (cumulatieve) franchise vindt u hier.
4. Let op dat uw werknemers onder de juiste regeling vallen; de Basis- of Plusregeling
Soms nemen werknemers langer deel aan de Basisregeling, terwijl ze eigenlijk al deel moeten nemen aan de Plusregeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Daarom wijzen wij u graag op het volgende. 
  • Wekentelling. Houd u zelf de telling van weken bij? Zorg er dan voor dat u deze zorgvuldig bijhoudt. En dat u uw werknemer na 52 gewerkte weken over zet naar de Plusregeling.
  • Arbeidsverleden. Vraag altijd het arbeidsverleden op bij uw werknemer of bij StiPP. Het kan zijn dat uw werknemer al langer deelneemt aan de Basisregeling, omdat hij bijvoorbeeld bij een andere werkgever in de uitzend- en/of detacheringsbranche al pensioen heeft opgebouwd bij StiPP. Deze gewerkte weken tellen ook mee om te bepalen of de deelnemer in de Basis- of Plusregeling moet worden aangemeld.
  • Eigenschappen van een softwareleverancier. Het kan zijn dat u uw werknemers onder het verkeerde contract heeft aangeleverd in het PDO-bestand. Bij sommige softwareleveranciers moet u twee soorten PDO bestanden aanleveren. Bijvoorbeeld één PDO-bestand voor de Basisregeling en één PDO-bestand voor de Plusregeling. U dient het juiste contract bij de juiste regeling (Basis- of Plusregeling) te selecteren, zodat u het juiste PDO-bestand aanmaakt en aanlevert bij StiPP. 
5. Gebruik dezelfde loon-in/loon-over systematiek voor zowel uw loonaangifte als PDO aanlevering
Doet u uw loonaangifte voor de Belastingdienst via het loonsystematiek loon-in of loon-over? Dan hoort u op dezelfde wijze de PDO-aanlevering te doen. Wilt u de gegevens corrigeren? Doe dit dan ook op dezelfde loon-in/loon-over systematiek waarop u de loonaangifte doet.

Komt u er na de aanlevering van uw werknemersgegevens achter dat iets niet goed is aangeleverd? Lees hier meer informatie over het doorgeven van correcties.

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om de juiste gegevens aan te leveren?

  • Zo berekenen wij de factuur met de juiste gegevens. En betaalt u de juiste pensioenpremie.
  • Zo voorkomt u dat u achteraf correcties moet indienen bij StiPP.
  • Zo ontvangen uw werknemers het pensioen waar zij recht op hebben. 
  • Zo zien uw werknemers het juiste opgebouwde pensioen op Mijn StiPP Pensioen. 
Terug naar nieuwsoverzicht