Nieuws

StiPP verheldert controles pensioenverleden

Laatste update maart 2024

Afgelopen periode heeft StiPP meerdere signalen ontvangen over de controles pensioenverleden die StiPP en/of de SNCU in opdracht van StiPP uitvoert.

StiPP controleert steekproefsgewijs of de door u aangeleverde deelnemersgegevens juist en volledig zijn. In de afgelopen periode hebben we bij deze controles extra gelet op de juiste toepassing van de regels bij terugkeer in de sector van werknemers. Uit de controles blijkt dat dit regelmatig niet goed gaat. Ook waren werkgevers niet altijd op de hoogte de mogelijkheid om het StiPP pensioenverleden van werknemers bij StiPP op te vragen.

Wat moet u weten over de controles pensioenverleden

  • Bevindingen vanaf het boekjaar 2022 worden met de werkgevers gedeeld
  • Zijn er bij u afwijkingen geconstateerd? Dan kunt u onder andere aan de hand van het pensioenverleden die u bij StiPP kunt opvragen correcties indienen.
  • Als er (onterecht) geen rekening is gehouden met het arbeidsverleden bij de vorige werkgever, volgen er géén sancties vanuit StiPP bij het onjuist toepassen van de regels pensioenverleden over het jaar 2022. Werkgevers blijven uiteraard verplicht om het reglement goed toe te passen.

Let op! Heeft u een controle gehad en zijn er andere afwijkingen dan pensioenverleden geconstateerd? Of heeft u de onderbrekingstermijnen of wekentelling binnen uw eigen organisatie of concern niet juist toegepast? Dan kunnen er wel sancties volgen. Ook over de jaren voor 2023. Klik hier voor het stappenplan SNCU-onderzoek. 

Wat doet u als u een (SNCU) controle pensioenverleden heeft gehad?

U hoeft op dit moment niets te doen. StiPP neemt in de komende periode actief contact met u op om de bevindingen te bespreken. StiPP neemt met u door wat er van u verwacht wordt. Hierbij maakt het niet uit of u een concept of een definitief controlerapport heeft ontvangen.

Wat doet u als u geen (SNCU) controle pensioenverleden heeft gehad?

Het is belangrijk dat u het pensioenverleden van uw werknemers in het boekjaar 2023 controleert. Uw werknemer kan dit overzicht zelf inzien op Mijn StiPP Pensioen. Maar u kunt deze ook zelf bij ons opvragen. Als u van 10 of meer werknemers wilt weten of ze al eerder een pensioen bij StiPP hebben opgebouwd, kunt u dit eenvoudig in één keer aanvragen. Bij een kleiner aantal verstrekken wij de gegevens per werknemer afzonderlijk.

Zo zorgt u ervoor dat uw werknemers het pensioen in de juiste regeling opbouwen! En voorkomt u afwijkingen bij een mogelijke controle in de toekomst.

Vraag het pensioenverleden op

Meer informatie over hoe StiPP het pensioenverleden in 2024 controleert, vindt u in het nieuwsbericht ’Vervolgbericht: controles pensioenverleden in 2024’.

 

Terug naar nieuwsoverzicht