Controles door StiPP

StiPP controleert of de door u aangeleverde deelnemersgegevens juist en volledig zijn. Valt er iets op aan de deelnemersgegevens? Bijvoorbeeld dat het pensioengevende salaris van een werknemer niet juist lijkt? Dan voert StiPP een controle uit. Deze controle doet StiPP aan de hand van risicoanalyses op basis van veelvoorkomende afwijkingen. StiPP kan niet alle pensioenaanleveringen direct en tegelijkertijd inhoudelijk controleren. Wanneer uw organisatie uit onze risicoanalyse naar voren komt, dan vergelijkt StiPP de door u aangeleverde deelnemersgegevens met bijvoorbeeld de bij het UWV bekende gegevens over de betrokken werknemers. Dit doet StiPP om er zeker van te zijn dat de deelnemers, uw werknemers, het pensioen opbouwen waar zij recht op hebben. 

In 2024 voert StiPP onder andere controles uit op de volgende onderwerpen:

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie. 

Waarom voert StiPP deze controles uit?

StiPP helpt werkgevers bij het tijdig aanleveren van de juiste en volledige deelnemersgegevens. Op die manier zorgen we ervoor dat een deelnemer, uw werknemer, het pensioen krijgt waar hij/zij recht op heeft. Zijn de deelnemersgegevens juist en volledig, en zijn ze tijdig aangeleverd? Dan wordt u later niet geconfronteerd met nabetalingen en krijgt u minder vragen van uw werknemers.

Afwijkingen in uw deelnemersgegevens

Is de controle door StiPP uitgevoerd en zijn er afwijkingen in uw deelnemersgegevens gevonden? Dan neemt StiPP contact op met uw organisatie. Samen zoeken wij naar de oorzaak van de geconstateerde afwijkingen.  

Let op! Het kan zijn dat er een voor StiPP onbekende oorzaak is voor afwijkingen. In dat geval gaat StiPP graag met u in gesprek om deze oorzaak te achterhalen, te begrijpen en de oplossing te vinden. Dit helpt StiPP ook om de risicoanalyses en controles te verbeteren.

Wat verwachten wij van u?

Zijn er afwijkingen vastgesteld? Dan vragen wij u de gegevens uit de risicoanalyse te bekijken. Wij vragen u om onjuistheden aan te passen en correcties door te geven via uw verloningspakket, uw salarissoftware. Is het voor u niet helder wat de onjuistheden zijn? Of heeft u andere inhoudelijke vragen over de controle van StiPP? Neem dan direct contact met ons op via: controle@stippensioen.nl.

Mijn correcties doorgeven

Is er een andere verklaring voor de door StiPP geconstateerde afwijkingen? Zijn de gegevens in uw ogen juist en volledig? Dan ontvangen wij graag de stukken die dit onderbouwen. Denk hierbij aan loonstroken of opgaves van het pensioenverleden van uw werknemers. Dan kan StiPP het nakijken en de dossiers afsluiten.

SNCU

StiPP heeft een samenwerking met de SNCU, de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. Reageert u niet op het bericht van StiPP of levert u geen correcties aan? Dan kan het zijn dat er een SNCU-onderzoek volgt. De SNCU voert dan op verzoek van StiPP looncontroles bij u uit. Dit brengt kosten met zich mee. Meer hierover leest u hier.