Nieuws

Belangrijke aanpassingen in pensioenregeling vanaf 2022

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de pensioenregeling van StiPP wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris. Het is belangrijk dat u op tijd uw administratie aanpast. Zodat u vanaf 1 januari 2022 de juiste gegevens aan ons blijft doorgeven.

Wachttijd deelname Basisregeling wordt verkort naar 8 gewerkte weken
Vanaf 1 januari 2022 gaat een werknemer na 8 weken voor dezelfde werkgever gewerkt te hebben pensioen opbouwen in de Basisregeling. Uw werknemers gaan hierdoor eerder pensioen opbouwen bij StiPP. Uw werknemers die in week 1 2022 meer dan 8 weken, maar minder dan 26 weken voor u hebben gewerkt, starten direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Werknemers die in 2022 de 8 weken wachttijd bereiken, gaan vanaf dat moment pensioen opbouwen. Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basis- of Plusregeling van StiPP verandert er niets door de verkorte wachttijd.

Aanpassing pensioengevend salaris

Uw werknemer bouwt over een deel van zijn loon pensioen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. Dit pensioengevend salaris wijzigt per 1 januari 2022. Het gaat beter aansluiten op het loon dat u ook doorgeeft voor de werknemersverzekeringen. Dit maakt het voor u en uw werknemer makkelijker en duidelijker. Deze wijziging geldt zowel voor de Basis- als voor de Plusregeling.

Wat wordt er van u verwacht?
Regel op tijd dat beide aanpassingen in uw salarispakket wordt doorgevoerd. Neem hierover contact op met uw administrateur of softwareleverancier.

 

-------------------------------------------

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht