Pensioen afkopen - gestopt voor 1 januari 2018

U heeft aangegeven dat uw pensioenopbouw is gestopt voor 1 januari 2018. Wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt, is afhankelijk van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U kunt dit bekijken op Mijn StiPP Pensioen. Na het inloggen vindt u onder het tabblad Mijn Pensioen de hoogte van uw pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten.

Welke situatie is op u van toepassing? 

1. Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Is uw pensioen lager dan € 2 bruto per jaar? Dan is uw pensioen per 1 januari 2019 komen te vervallen.
2. Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 520,35 bruto per jaar
Uw pensioen ligt onder de afkoopgrens. StiPP heeft u ongeveer 2 jaar nadat u bent gestopt met pensioen opbouwen een afkoopvoorstel gestuurd.  U kunt de afkoopbrief ook digitaal hebben ontvangen! Deze staat dan in Mijn StiPP Pensioen

Bent u niet akkoord gegaan met het afkoopvoorstel?
Heeft u niet gereageerd op het afkoopvoorstel? Dan gaan wij in de periode april 2021 tot en met april 2022 proberen uw pensioen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u op dat moment geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij StiPP staan. 
3. Uw verwachte pensioenuitkering ligt boven de € 520,35 bruto per jaar
U kunt uw pensioen bij StiPP laten staan of kiezen voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u uw pensioen bij StiPP staan? Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen.