Pensioen afkopen - gestopt voor 1 januari 2018

U heeft aangegeven dat uw pensioenopbouw is gestopt voor 1 januari 2018. Wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt, is afhankelijk van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U kunt dit bekijken op Mijn StiPP Pensioen. Na het inloggen vindt u onder het tabblad Mijn Pensioen de hoogte van uw pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten.

Welke situatie is op u van toepassing? 

1. Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Is uw pensioen lager dan € 2 bruto per jaar? Dan is uw pensioen per 1 januari 2019 komen te vervallen.
2. Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 503,24 bruto per jaar
Uw pensioenkapitaal ligt onder de afkoopgrens. StiPP mag dan na twee jaar uw opgebouwde pensioenkapitaal in één keer uitbetalen. StiPP heeft u een voorstel gestuurd als u voor afkoop in aanmerking komt. 

Let op: u kunt de afkoopbrief ook digitaal hebben ontvangen! Deze staat dan in Mijn StiPP PensioenLog in om te bekijken of uw brief klaarstaat en of u nog iets moet doen.

Gaat u niet akkoord met het afkoopvoorstel?
Dan gaan wij in de loop van 2021 uw pensioen automatisch overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u op dat moment geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij StiPP staan. We blijven wel regelmatig controleren of u een nieuwe pensioenuitvoerder heeft. Is dat het geval? Dan dragen we alsnog uw kapitaal over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
3. Uw verwachte pensioenuitkering ligt boven de € 503,24 bruto per jaar
U kunt uw pensioen bij StiPP laten staan of kiezen voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u uw pensioen bij StiPP staan? Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen.