Nieuwe wetgeving pensioenen

Over de nieuwe pensioenregeling 

De samenleving verandert continu op demografisch en economisch gebied. Zo wisselen mensen steeds vaker van baan en is er in het huidige pensioenstelstel maar beperkt ruimte voor maatwerk voor verschillende deelnemersgroepen. Daarom hebben vakbonden, werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Met als doel om het pensioenstelsel opener, persoonlijker en toekomstbestendig te maken. U leest hier meer over wat dit voor u betekent.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling in?

De nieuwe Wet gaat in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen, zoals StiPP, hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. Een aantal regels gaan al eerder in.

Wat verandert er voor mij op korte termijn? 

Veel blijft hetzelfde. Maar een aantal zaken veranderen. Voor u als werkgever zijn er drie belangrijke veranderingen die al eerder ingaan.