Nieuws

StiPP start controles gewijzigde pensioenregeling

Op 1 januari 2022 is de pensioenregeling van StiPP gewijzigd. De wijzigingen slaan op de wachttijd en het pensioengevend salaris. Nu, een half jaar na de ingang van de wijzigingen, zien wij dat het aantal deelnemers in de Basisregeling fors is toegenomen. Ook het gemiddeld pensioengevend salaris is gestegen. Dit laat zien dat de meeste werkgevers de regelingswijzigingen hebben kunnen doorvoeren.

StiPP bekijkt nu of alle werkgevers weten dat de pensioenregeling is gewijzigd en of zij de wijzigingen tijdig, juist en volledig hebben doorgevoerd. Daarom controleert StiPP de gegevens die de werkgevers vanaf januari van dit jaar hebben aangeleverd. Dit doen we door de bij StiPP aangeleverde gegevens te vergelijken met de gegevens die bekend zijn in de polisadministratie van het UWV (zoals o.a. het ‘SV-loon’). Zien we grote verschillen tussen de gegevens, dan vragen we aan de betrokken werkgever wat de reden zou kunnen zijn van die verschillen. Deze werkgevers krijgen dan een brief, e-mail of telefoontje van ons. Zo kunnen we samen bepalen of de aanleveringen bij StiPP kloppen of dat er iets niet goed is gegaan in de verwerking of aanlevering van de gegevens. Is dat laatste het geval, dan kan de werkgever de gegevens alsnog op de juiste manier bij StiPP aanleveren.

Sommige werkgevers hebben een brief van StiPP ontvangen

Als eerste bekijken we de werkgevers waarbij we de grootste verschillen zien tussen de aanleveringen bij StiPP en de loongegevens zoals opgenomen in de polisadministratie van het UWV. Deze werkgevers hebben van ons een telefoontje of een brief ontvangen met de vraag om de aanleveringen bij StiPP te controleren. Wij merken dat werkgevers positief verrast zijn door deze aandacht en graag meewerken aan het controleren van de aanleveringen. Wij merken echter ook dat dit contact bij een aantal werkgevers tot vragen heeft geleid. En dat het niet altijd duidelijk is wat de werkgever moet doen wanneer de aanleveringen zijn gecontroleerd. Daarom lichten we dit hier verder toe.

Heeft u inmiddels gereageerd? Dan bellen we u binnenkort

Heeft u een brief van StiPP ontvangen? Dan is er een groot verschil geconstateerd tussen de gegevens in de polisadministratie van het UWV en de pensioengevende salarissen, zoals bij StiPP aangeleverd in dezelfde periode. En/of er is waargenomen dat er een groot verschil zit tussen de aantallen werknemers die in de polisadministratie van het UWV staan en het aantal werknemers dat bij StiPP is aangemeld. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is om deze gegevens te controleren. Daar helpen we u graag bij. Heeft u een verklaring voor de verschillen? Of heeft u vragen? Dan horen wij graag van u. Heeft u inmiddels gereageerd op onze brief, via e-mail, telefoon of contactformulier? Dan nemen wij binnenkort contact met u op om samen te bekijken waar de verschillen vandaan kunnen komen.

Wat merkt u nog meer?

StiPP zal op basis van uw signalen en vragen de werkgeverscommunicatie aanpassen. Zo weet u beter wat er van u verwacht wordt. Ook kijken wij met enkele softwareleveranciers van salarisadministraties hoe wij de controles nauwkeurig(er) kunnen inrichten. Wij blijven de komende perioden controles uitvoeren op de juiste toepassing van de regels met betrekking tot wachttijd en het pensioengevend salaris. Dit kan betekenen dat wij (opnieuw) contact met u opnemen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan horen wij graag van u. Stuur een e-mail naar werkgever@stippensioen.nl met als onderwerp ‘Wijziging pensioenregeling’ of ‘Wijziging loonbegrip en/of wachttijdverkorting’. Wij beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen.
Wilt u liever een telefonische afspraak? Ook hiervoor kunt u ons een e-mail sturen. Wij plannen een belafspraak met u in en zorgen ervoor dat we dan alle gegevens bij de hand hebben.

Terug naar nieuwsoverzicht