Nieuws

Nieuwe cao-afspraak: werkgeverspremie Basisregeling naar 8% vanaf 2023

Per 1 januari 2023 wijzigt de Basisregeling. Nu betaalt de werkgever premie over het salaris. Vanaf 2023 wordt de werkgeverspremie 8% van de pensioengrondslag. In de Plusregeling wordt al premie over de pensioengrondslag betaald. Daarin worden de regelingen nu gelijkgetrokken.

Nieuw: pensioengrondslag als basis

Deze nieuwe cao-afspraak betekent dat per 1 januari 2023 de werkgeverspremie voor de Basisregeling 8% over de pensioengrondslag bedraagt. Dat is nu nog 2,6% over het (pensioengevende) salaris. De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris minus de franchise. In de Plusregeling betaalt de werkgever nu al 8% premie over de pensioengrondslag (en geldt een werknemersbijdrage van 4%). In de Basisregeling is er géén werknemersbijdrage. Nu de premie in de Basisregeling wordt verhoogd, gaat de deelnemer ook meer inleggen in zijn pensioenpot.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Vanaf 2023 levert u de pensioengrondslag aan voor de Basisregeling. U levert dus het  pensioengevende salaris minus de franchise aan bij StiPP, zoals u nu ook voor de Plusregeling doet.

De franchise bepaalt u door de pensioengevende uren te vermenigvuldigen met de uurfranchise van StiPP. De uurfranchise en het maximaal pensioengevende uurloon zijn voor de Basis- en Plusregeling hetzelfde. De uurfranchise en het maximaal pensioengevende uurloon voor 2023 worden eind 2022 bekendgemaakt.

De werkgeverspremie voor de Basisregeling zal 8% over de pensioengrondslag bedragen. Er is geen werknemersbijdrage in de Basisregeling.

De aanleverwijze verandert niet: de pensioengrondslag stuurt u in een PDO-bestand via Mijn Pensioenadministratie naar ons toe.

Lees meer over deze wijziging

Terug naar nieuwsoverzicht