Nieuws

Duidelijkheid over wekentelling Basisregeling en reserveringen in de wachttijd

Per 1 januari 2022 is de pensioenregeling van StiPP gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijzigingen zijn er vanuit de uitzendondernemingen en softwareleveranciers vragen binnengekomen over de wijziging en de praktijk tot dan toe. Deze bleken in veel gevallen uiteen te lopen. Aanvullend hierop hebben cao-partijen overleg gehad en een besluit genomen over de telling van de weken in de Basisregeling. En over de reserveringen in de wachttijd. De uitkomsten hiervan zijn als volgt.

Wekentelling Basisregeling

De cao-partijen hebben aangegeven dat in de Basisregeling mag worden geteld op basis van (daadwerkelijk) gewerkte weken.  Dit is ook hoe veel werkgevers dit in de praktijk al doen. Telt u de weken in de Basisregeling op basis van gewerkte weken? Dan mag u dit zo blijven doen. Telt u de contractweken? Dat mag ook. In dat geval zal uw werknemer eerder overgaan van de Basisregeling naar de Plusregeling.

Nog voor de zomer worden de cao-teksten en het pensioenreglement  op dit punt aangepast.

Reservering in wachttijd

Tijdens de wachttijd voor de pensioenregeling bouwt een werknemer reserveringen op. Als deze in de wachttijd opgebouwde reserveringen worden uitbetaald op het moment dat iemand deelnemer is aan de pensioenregeling, dan zijn deze op dit moment niet pensioengevend. Vanaf 1 januari 2023 wijzigt dit. Over deze reserveringen die in de wachttijd zijn opgebouwd en die worden uitbetaald op het moment dat iemand deelnemer aan de pensioenregeling is, wordt vanaf dan ook pensioen opgebouwd.

De cao-teksten en de pensioenreglementen worden per 1 januari 2023 op dit punt aangepast.

Terug naar nieuwsoverzicht