Nieuws

Definitieve cijfers en bedragen voor 2022 zijn bekend

De definitieve gegevens waarmee u in 2022 de premie berekent, zijn bekend geworden. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorlopige gegevens. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon is iets verhoogd.

  2022 2021

Uurfranchise

€ 7,13

€ 7,01

Maximum pensioengevend uurloon

€ 31,89

€ 31,15

De premiepercentages wijzigen niet

Op basis van het salaris van uw werknemer betaalt u een pensioenpremie. In de Plusregeling mag u maximaal 4% van de pensioenpremie inhouden op het salaris van uw werknemer. Het premiepercentage waarmee de pensioenpremie wordt berekend, is niet veranderd ten opzichte van 2021.

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling 2,6%* 2,6%* 0%
Premie Plusregeling 12%** 8%** 4%**
*De premie in de Basisregeling wordt berekend over het pensioengevend salaris, met een maximum tot € 31,89 per uur
**De premie in de Plusregeling wordt berekend over de pensioengrondslag: pensioengevend salaris minus franchise. Er geldt een maximum pensioengevend uurloon van € 31,89.

Beschikbare premiepercentages

De premie die u (in de Plusregeling samen met uw werknemer) betaalt, wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van uw werknemer. Het percentage waarmee uw werknemer pensioen opbouwt noemen wij de beschikbare premie. In de Basisregeling is dit percentage 4,2% van de pensioengrondslag.

In de Plusregeling is er sprake van een leeftijdsafhankelijke beschikbare premie. Deze percentages leest u in onderstaande tabel.

Leeftijd

Plusregeling 2022

21 - 24

4,2%

25 - 29

5,2%

30 - 34

6,3%

35 - 39

7,7%

40 - 44

9,3%

45 - 49

11,4%

50 - 54

14,0%

55 - 59

17,2%

60 - 64

21,4%

65 - 66

25,7%

Vanaf 2022 belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de Basisregeling wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris. Zorg dat uw administratie op tijd is aangepast.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen op Belangrijke aanpassingen in de pensioenregeling vanaf 1 januari 2022.

Terug naar nieuwsoverzicht