Arbeidsongeschikt

Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor uw pensioen.

Als u ziek wordt

Betaalt uw werkgever bij ziekte uw loon door? Dan blijft u ook pensioen opbouwen zoals u gewend bent. Gaat u daarna een WIA-uitkering ontvangen?  Dan komt u, bij deelname aan de Plusregeling, mogelijk in aanmerking voor voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat u of uw werkgever hiervoor premie betaalt. Wij noemen dit ‘premievrije pensioenopbouw’. Krijgt u geen loon doorbetaald bij ziekte, dan stopt ook de opbouw van het pensioen.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Basisregeling
Als u in de Basisregeling zit, stopt de opbouw van uw pensioen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Er is in de Basisregeling niets geregeld als u arbeidsongeschikt wordt.

Plusregeling
Als u in de Plusregeling zit, kunt u onder voorwaarden pensioen blijven opbouwen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Dit noemen wij premievrije pensioenopbouw. StiPP neemt dan de premiebetaling over.

Hoeveel pensioen u opbouwt, is onder andere afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het UWV bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoeveel pensioenpremie betaalt StiPP?

In het schema hieronder ziet u hoeveel pensioen u op blijft bouwen. Stel, u bent 40% arbeidsongeschikt. Dan wordt 40% van de premie ten behoeve van de opbouw van u pensioen door StiPP betaald. Voor het deel dat u blijft werken, bouwt u gewoon pensioen op zoals u gewend bent.


Uw arbeidsongeschiktheidspercentage


Voortzetting

80 tot 100%

100%

65 tot 80%

72,5%

55 tot 65%

60%

45 tot 55%

50%

35 tot 45%

40%

0 tot 35%

0%

Voorwaarden toekenning premievrije pensioenopbouw

U komt alleen in aanmerking voor premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wanneer u:

  • op uw eerste ziektedag actief deelnemer in de Plusregeling van StiPP was; én
  • er tijdens of direct aansluitend aan de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst een WIA-uitkering toegekend is.
  • bovendien moet uw arbeidsongeschiktheidspercentage minimaal 35% zijn.

De premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid eindigt op de Aow-datum of bij eerder overlijden.

Voorwaarden aanpassing premievrije pensioenopbouw

Wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage tijdens het ontvangen van uw WIA-uitkering verhoogd? Dan wordt de premievrije pensioenopbouw niet verhoogd. Wordt u minder arbeidsongeschikt? Dan wordt het voortzettingspercentage opnieuw bepaald. Als u niet langer ten minste 35% arbeidsongeschikt bent, eindigt de premievrije pensioenopbouw.

Bij de toekenning van de premievrije pensioenopbouw wordt gekeken naar de leeftijdsklasse en het daarbij behorende beschikbare premiepercentage op de ingangsdatum van uw WIA-uitkering. Na toekenning van de premievrije deelname vindt er geen wijziging van deze leeftijdsklasse, en dus ook niet van het opbouwpercentage, meer plaats.

Arbeidsongeschikt? U ontvangt automatisch bericht

Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA-uitkering? Dan krijgen wij dit door van het UWV. Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan sturen wij u een brief over de premievrije pensioenopbouw. Deze brief ontvangt u via Mijn StiPP Pensioen of per post, afhankelijk van uw voorkeur voor digitale of papieren post.

Ontvangt u al (langere tijd) een WIA-uitkering, maar heeft u nooit bericht van StiPP ontvangen? Neemt u dan contact met ons op. Wanneer blijkt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, regelen we dat alsnog met terugwerkende kracht voor u.

Let op: het bovenstaande geldt alleen voor deelnemers aan de Plusregeling. Voor deelnemers in de Basisregeling is er niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid.


Terug naar alle levensgebeurtenissen