Ouderdomspensioen

U krijgt van StiPP elke maand uw pensioenuitkering. Deze maandelijkse uitkering is aangekocht van het pensioenkapitaal dat u bij StiPP opbouwde. Deze uitkering krijgt u tot uw overlijden.

Van bruto naar netto pensioen

U krijgt elke maand uw netto pensioen op uw bankrekening. StiPP houdt op uw bruto pensioen automatisch de loonheffing in. Ook wordt er een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. Dit heeft gevolgen voor het nettobedrag dat u kunt besteden. U ontvangt van StiPP uw jaaropgave met een overzicht van uw pensioenuitkering en alle gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. StiPP past de loonheffingskorting niet toe op uw pensioen, tenzij u daar zelf om heeft gevraagd. 

Uw uitkering is niet waardevast

Geld wordt door inflatie (prijsstijging) minder waard. Uw pensioenuitkering wordt dus ook minder waard: u kunt voor hetzelfde geld minder kopen.

Uw pensioen staat uiterlijk de 24ste van elke maand op uw rekening

De betaaldata

In de tabel staan de data waarop wij het geld overmaken op uw bankrekeningnummer. Uw pensioen staat uiterlijk op de 24e van elke maand op uw rekening. Het verschilt per bank wanneer het geld ook echt op uw rekening staat.

 

Maand

 

Januari

maandag 24-01-2022

Februari

donderdag 24-02-2022

Maart

donderdag 24-03-2022

April

donderdag 21-04-2022

Mei

dinsdag 24-05-2022

Juni

donderdag 23-06-2022

Juli

donderdag 21-07-2022

Augustus

woensdag 24-08-2022

September

donderdag 22-09-2022

Oktober

maandag 24-10-2022

November

donderdag 24-11-2022

December

dinsdag 20-12-2022

Jaarlijks ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig al u in het buitenland woont
Als u buiten Nederland woont, moet u ieder jaar de verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ invullen en opsturen. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door een van onderstaande instanties:

  • De gemeente
  • Een notaris
  • De politie
  • Het bureau voor Sociale zaken (Suriname, Antillen)
  • Justice of the Peace
  • De Commissioner for Oaths (Verenigd Koninkrijk, Canada)
  • De OCMW (België)

Stuur de verklaring elk jaar naar StiPP. Doet u dit niet, dan stopt de betaling van het ouderdomspensioen.