Uitbetaling afkoop

Wanneer u in aanmerking komt voor afkoop, ontvangt u van ons automatisch een brief. Als u zelf afkoop heeft aangevraagd en u komt ervoor in aanmerking, dan sturen wij u een brief met formulier(en) toe. Deze brief staat ook in Mijn StiPP Pensioen.

Let op: soms hebben wij nog gegevens van u nodig

Soms moet u nog iets doorgeven. Bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer, kopie bankafschrift, akkoord of een 'Bewijs van in leven zijn'. 

Heeft u zelf afkoop aangevraagd?

Dan ontvangt u een brief met een formulier 'Opgave rekeningnummer voor afkoop'. Als u in het buitenland woont, ontvangt u ook een formulier 'Bewijs van in leven zijn'. Deze vult u in en stuurt u samen met het formulier opgave rekeningnummer en een kopie van uw bankafschrift aan ons op. Dit kan ook digitaal, via het contactformulier op deze website.

Heeft u een voorstel voor afkoop ontvangen?

In de brief met het voorstel staat het bruto bedrag dat u kunt ontvangen. Er staat ook of wij nog uw bankrekeningnummer nodig hebben, of uw akkoord. Log in op Mijn StiPP Pensioen om uw gegevens door te geven. U hoeft daarna niets meer via het contactformulier in te sturen.

Wanneer staat het bedrag op uw rekening?

Wij keren één keer per maand alle afkoopbedragen uit waarvan de gegevens zijn binnengekomen. Dat is altijd aan het eind van de maand. Het duurt ongeveer twee maanden voordat u het bedrag op uw rekening heeft staan. Heeft u de brief bijvoorbeeld in november ontvangen en binnen enkele dagen gereageerd? Dan staat het bedrag eind januari op uw rekening.  

U ontvangt een betalingsbericht

Op of rond de betaaldatum krijgt u per post of e-mail een specificatie van het bedrag. Op de specificatie ziet u het definitieve bruto en netto afkoopbedrag inclusief alle wettelijke inhoudingen. Ook staat er op welke rekening en wanneer u het bedrag ontvangt.

Betaaldata afkoop

Maand

Datum

Januari

donderdag 23-01-2020

Februari

maandag 24-02-2020 

Maart

dinsdag 24-03-2020 

April

donderdag 23-04-2020

Mei

woensdag 20-05-2020

Juni

woensdag 24-06-2020

Juli

donderdag 23-07-2020

Augustus

maandag 24-08-2020

September

donderdag 24-09-2020

Oktober

donderdag 22-10-2020

November

dinsdag 24-11-2020

December

maandag 21-12-2020