57 t/m 58 jaar Stabiel beleggingsprofiel

Terug

Ontwikkeling rendement en participatiewaarde 57 t/m 58 jaar stabiel beleggingsprofiel

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het rendement en de participatiewaarde voor de leeftijdscategorie  57 tot en met 58 jaar met een stabiel beleggingsprofiel. Het maandelijks rendement betreft het cumulatief rendement tot en met die maand. Een voorbeeld: In januari was het rendement 0,5%. In februari 0,4%. Bij februari ziet u dan een cumulatief rendement van 0,5% + 0,4% = 0,9% staan. Wanneer het cumulatief rendement stijgt, is er in die maand een positief rendement behaald. Wanneer het cumulatief rendement daalt, is er in die maand een negatief rendement behaald.

Bron: Maandrapportage beleggingen StiPP

Ontwikkeling rendement

Ontwikkeling participatiewaarden

Welk pensioen koopt u met uw kapitaal? 

Met uw pensioenkapitaal koopt u op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Hoeveel jaarlijks pensioen u krijgt voor uw kapitaal wordt bepaald door de inkoopfactoren. 

Meer lezen over het inkopen van pensioen