Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Beleggingsrendement oktober t/m december 2023

In het laatste kwartaal van 2023 stegen de beurzen en daalde de rente. Hierdoor zijn de beleggingen in waarde gestegen. De oudere deelnemers merken hier het meeste van omdat zij in verhouding meer in staatsobligaties beleggen. Ook andere marktontwikkelingen, zoals vastgoed en aandelen in opkomende landen, hebben bijgedragen aan de positieve resultaten. Alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de portefeuilles van alle deelnemers in waarde zijn gestegen.

Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen in het vierde kwartaal:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

6,1%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

5,4%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

10,4%

Totale portefeuille (gemiddeld)

6,7%

(Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management)

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen. Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel. (Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management)