Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Beleggingsrendement oktober t/m december 2022

In de afgelopen drie maanden heeft de zakelijke-waardenportefeuille een positief resultaat gehaald. Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

3,1%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

-0,2%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-3,4%

Totale portefeuille

1,0%

Jaarrendement 2022

Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen gezien over het hele jaar:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

-13,8%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

-15,8%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-26,8%

Totale portefeuille

-16,8%

In het vierde kwartaal van 2022 bleven de rentes verder stijgen. De pensioenkapitalen van de oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes. Wat betekent dit voor de pensioenuitkering van deelnemers die bijna met pensioen gaan? Gelukkig niet veel. De verwachte pensioenuitkering voor deelnemers in de oudste leeftijdsgroep (65-66 jaar) is vrijwel onveranderd gebleven. Dit komt omdat de hoge rentestand ervoor zorgt dat met het opgebouwde pensioenkapitaal ook een hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Heeft u een klein pensioen? Dan wordt het pensioen afgekocht. Uw pensioenkapitaal is door de negatieve rendementen minder waard geworden. Dit betekent dat het afkoopbedrag lager is geworden. Maar u kunt ervoor kiezen om toch uw pensioen maandelijks uit te laten keren. Bekijk onze animatie waarin we uitleggen hoe we beleggen.

Kijkend naar de resultaten van de rendementen in de verschillende portefeuilles van afgelopen kwartaal: De “zakelijke-waardenportefeuille” behaalde een positief resultaat, dankzij Europese aandelen. De “vastrentende” portefeuilles ondervonden negatieve gevolgen door de stijgende rentes. De “vastrentend lang”-portefeuille (waarin alleen staatsobligaties zitten) had hier duidelijk meer last van dan de andere vastrentende portefeuille en kende dit kwartaal een rendement van -3,4%.  Dit zorgde ervoor dat de oudere leeftijdsgroepen dit kwartaal een negatief rendement hadden terwijl de jongere leeftijdsgroepen profiteerden van de aandelenmarkt en zodoende positieve rendementen kenden.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen. Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel.