Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Beleggingsrendement april t/m juni 2023

De afgelopen drie maanden zijn de beleggingen in waarde gestegen. De stijging was wel minder groot dan in de eerste drie maanden van 2023. Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen in het tweede kwartaal:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

+3,2%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

+0,3%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

+0,1%

Totale portefeuille (gemiddeld)

+1,8%

In het tweede kwartaal van 2023 eindigden bijna alle portefeuilles in de plus. Dit kwam met name door het rendement op aandelen in de zogeheten ontwikkelde landen. De jongste deelnemers profiteren het meest van dit resultaat op aandelen.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen. Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel.