Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Beleggingsrendementen afgelopen 3 maanden

Beleggingsrendement mei-juni-juli
Het deel van uw pensioen dat we in de categorie ‘zakelijke waarden’ hebben belegd, heeft deze drie maanden een positief rendement van 5,4% behaald. De beleggingen in (beursgenoteerd) onroerend goed hebben hier het meest aan bijgedragen. Hoe jonger u bent, hoe meer van uw pensioengeld we in deze categorie beleggen. Het beleggen in bijvoorbeeld aandelen is namelijk wel risicovol. Als u wat ouder bent, nemen we liever wat minder risico met uw pensioen. Daarom beleggen we ook in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties. Deze categorie behaalde het afgelopen kwartaal een negatief rendement van 1%. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is het rendement op uw pensioen over deze 3 maanden -0,3% geweest. Bent u jonger dan 65? Dan heeft uw pensioen een positief rendement gehaald tussen de 0,4 en 4%.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen. Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel.