Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Beleggingsrendement februari t/m april 2022

In deze drie maanden hebben de beleggingen een negatief resultaat behaald. Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

-4,1%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

-5,8%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-7,8%

Totale portefeuille

-6,1%

Alle beleggingscategorieën lieten een negatief resultaat zien. De waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden. Na lange periodes van rentedalingen stegen de rentes in het eerste kwartaal van 2022 fors. Rente en waarde werken tegengesteld: bij een stijgende rente, dalen de koersen van obligaties. Daardoor liet de portefeuille ‘Vastrentend lang’ met daarin uitsluitend euro staatsobligaties de grootste daling zien. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Hierdoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders.

Voor de deelnemers in de hoogste leeftijdsgroep (65-66) betekent dit overigens niet, dat hun toekomstig pensioen is verslechterd. Integendeel. Door de rentestijging is de pensioeninkoop ook minder duur geworden. Per saldo is de pensioeninkoop voor oudere deelnemers daarom afgelopen kwartaal verbeterd.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen. Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel.