Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Beleggingsrendement augustus t/m oktober 2022

In de afgelopen drie maanden hebben de beleggingen helaas weer een negatief resultaat behaald. Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

-4%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

-3%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-6,4%

Totale portefeuille

-4,1%

In het derde kwartaal van 2022 bleven de rentes verder stijgen. En de aandelenmarkten daalden verder. Alle portefeuilles eindigden dan ook in de min. Wederom werd de portefeuille ‘Vastrentend lang’ (waar staatsobligaties in zitten) het hardst geraakt door de stijgende rentes en daalde het hardst. Ook de waardes van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden verder. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Daardoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders. Net zoals het vorige kwartaal waren voor alle leeftijdsgroepen de beleggingsrendementen negatief.

De pensioenkapitalen van de oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes. Wat betekent dit voor de pensioenuitkering van deelnemers die bijna met pensioen gaan? Gelukkig niet veel. De verwachte pensioenuitkering voor deelnemers in de oudste leeftijdsgroep (65-66 jaar) is vrijwel onveranderd gebleven. Dit komt omdat de hoge rentestand ervoor zorgt dat met het opgebouwde pensioenkapitaal ook een hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Heeft u een klein pensioen? Dan wordt het pensioen afgekocht. Uw pensioenkapitaal is door de negatieve rendementen minder waard geworden. Dit betekent dat het afkoopbedrag lager is geworden.  

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdsgroep

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen. Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel.