Welk pensioen koop ik van mijn geld?

Als u met pensioen gaat, koopt u met uw pensioenkapitaal een pensioen. Dat pensioen krijgt u daarna elke maand. Als u bij StiPP uw pensioen koopt, kiest u voor een stabiel pensioen. Dit betekent dat u in één keer met uw hele pensioenkapitaal een pensioen koopt. En daarna elk jaar hetzelfde bedrag krijgt, dat u verdeeld over 12 maanden ontvangt.

Stabiel pensioen kopen
Wij berekenen op uw pensioendatum hoeveel jaarlijks pensioen u kunt kopen met uw pensioenkapitaal. Dat doen we door te rekenen met inkoopfactoren. Deze inkoopfactoren worden maandelijks bepaald. Wanneer de inkoopfactor 25 is, betekent dit dat wij uw pensioenkapitaal delen door 25. De uitkomst van die som is de hoogte van uw jaarlijkse pensioen. Een voorbeeld: U heeft een pensioenkapitaal van € 20.000. Als de inkoopfactor 25 is, dan krijgt u € 20.000 : 25 = € 800 bruto pensioen per jaar.

Hoe wordt de inkoopfactor bepaald?
Hoe hoog de inkoopfactor is, hangt vooral af van de marktrente. Deze marktrente wordt door internationale financiële instellingen gepubliceerd en door De Nederlandsche Bank gebruikt bij het bepalen van de rente waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. Is de marktrente laag? Dan moet je voor het pensioen dat je pas over 10 jaar moet uitbetalen, bijna evenveel geld apart zetten als voor het pensioen dat je komend jaar al moet uitbetalen. Door de lage rente wordt het geld dat je bewaart, namelijk niet meer waard. Daardoor is de inkoopfactor bij een lage rente hoog. En kunt u dus minder pensioen kopen met uw pensioenkapitaal. Daarnaast hangt de inkoopfactor ook nog af van:

 • De levensverwachting
  Wordt de levensverwachting hoger? Dan moeten we het pensioen langer uitbetalen. In de toekomst kan dan een lager pensioen worden ingekocht.
 • De verhouding man/vrouw bij StiPP
  De levensverwachting tussen mannen en vrouwen verschilt, maar de inkoopfactor is voor iedereen gelijk. Daarom wijzigt deze als de verhouding man/vrouw bij het fonds wijzigt.
 • Hoeveel bufferopslag er nodig is
  De bufferopslag betekent dat StiPP wat geld moet reserveren om te voorkomen dat het pensioen verlaagd moet worden.
 • Of u alleen een ouderdomspensioen inkoopt of een ouderdomspensioen met bijbehorend 70% partnerpensioen
  Als u alleen een ouderdomspensioen nodig heeft, zal het in te kopen pensioen hoger uitvallen dan wanneer u een ouderdomspensioen inkoopt met 70% partnerpensioen.
 • De leeftijd waarop u pensioen inkoopt
  Als u het kapitaal op latere leeftijd omzet in een pensioen, zal het pensioen onder normale omstandigheden hoger uitvallen. Als u het pensioen eerder laat ingaan, wordt het lager.

Video:
In deze korte animatie vertellen wij u graag meer over hoe StiPP uw pensioen belegt. Klik op de afbeelding om de animatie te starten. Onder de animatie vindt u nog informatie over variabel pensioen kopen en hoe u een klein pensioen in één keer kunt ontvangen.

Variabel pensioen kopen
U kunt uw pensioenkapitaal ook meenemen naar een verzekeraar om daar een variabel pensioen te kopen. StiPP biedt zelf geen variabel pensioen aan. Ga voor meer informatie hiervoor naar StiPP.metpensioen.nl. Bij een variabel pensioen gebruikt u een deel van het pensioenkapitaal om uw pensioenuitkering voor dat jaar te kopen. De rest van uw pensioenkapitaal wordt nog belegd. Na een jaar koopt u weer opnieuw pensioen aan voor één jaar. Op dat moment is de waarde van uw pensioenkapitaal gewijzigd door het resultaat op de beleggingen. Én gelden weer andere inkoopfactoren. U krijgt dan dus een ander pensioen.

Een klein pensioen mag u in één keer ontvangen
Heeft u een klein pensioen (lager dan € 520,35 bruto per jaar)? Dan kunt u het pensioen laten afkopen en ontvangt u uw opgebouwde pensioenkapitaal in één keer. Doordat de inkoopfactor wijzigt, kan het voorkomen dat uw pensioen de ene maand wel onder de grens ‘klein pensioen’ valt en de volgende maand niet meer. Een voorbeeld: U heeft een pensioenkapitaal van € 11.000. Als de inkoopfactor 22 is, krijgt u daar een jaarlijks pensioen van € 500,- voor terug. Dan mag u er ook voor kiezen om uw hele kapitaal in één keer te ontvangen. Maar als de inkoopfactor 21 is, krijgt u een jaarlijks pensioen van € 550,- en mag u uw pensioen dus niet in één keer ontvangen.

Op Mijn StiPP Pensioen vindt u een actueel overzicht van de hoogte van uw pensioenkapitaal en hoeveel pensioen u daar op basis van de inkoopfactoren op dit moment mee kunt kopen.