Belangrijke aanpassingen in pensioenregeling vanaf 2022

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de Basisregeling wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris.

Bent u een werkgever? Ga dan voor meer informatie naar de werkgeverspagina over deze wijzigingen