Aanpassing pensioengevend salaris

U bouwt over een deel van uw loon pensioen op bij StiPP. Dat noemen wij het ‘pensioengevend salaris'. Welke delen van het loon pensioengevend zijn, wordt door sociale partners bepaald. De sociale partners in de bedrijfstak hebben afgesproken dat het pensioengevend salaris gaat wijzigen.

Vanaf 1 januari 2022 bestaat het pensioengevend salaris uit:

  1. het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto en;
  2. het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en;
  3. het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’).

Manier van pensioen opbouwen blijft hetzelfde
Het pensioengevend salaris wijzigt vanaf 1 januari 2022. De wijze waarop u pensioen opbouwt blijft wel hetzelfde. Dit betekent:

  • Pensioenopbouw Basisregeling: 4,2% van het (nieuwe) pensioengevend salaris -/- franchise
  • Pensioenopbouw Plusregeling: afhankelijk van uw leeftijd bouwt u een percentage pensioen op van het (nieuwe) pensioengevend salaris -/- franchise.

Manier van premieberekening blijft ook hetzelfde
Uw werkgever draagt pensioenpremie af aan StiPP. In de Basisregeling betaalt uw werkgever de pensioenpremie volledig zelf. In de Plusregeling mag uw werkgever er  voor kiezen om een deel van deze premie op uw salaris in te houden. De wijze waarop deze pensioenpremie wordt berekend blijft hetzelfde. Dit betekent:

  • Premie Basisregeling: 2,6% van het (nieuwe) pensioengevend salaris
  • Premie Plusregeling: 12% van het (nieuwe) pensioengevend salaris -/- franchise

Ook blijft een maximum uurloon gelden. Boven dat uurloon bouwt u geen pensioen op bij StiPP. De franchise en het maximum uurloon wordt, zoals u gewend bent, jaarlijks per 1 januari vastgesteld.