Nieuws

Beleggingsrendement oktober, november en december 2023

In het laatste kwartaal van 2023 stegen de beurzen en daalde de rente. Hierdoor zijn de beleggingen in waarde gestegen. De oudere deelnemers merken hier het meeste van omdat zij in verhouding meer in staatsobligaties beleggen. Ook andere marktontwikkelingen, zoals vastgoed en aandelen in opkomende landen, hebben bijgedragen aan de positieve resultaten. Alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de portefeuilles van alle deelnemers in waarde zijn gestegen.

Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen in het vierde kwartaal:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

6,1%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

5,4%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

10,4%

Totale portefeuille (gemiddeld)

6,7%

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdscategorie

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen.

Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel. 

21 t/m 46 jaar  
47 t/m 51 jaar  
52 t/m 56 jaar  
57 t/m 58 jaar (S) 57 t/m 58 jaar (V)
59 t/m 60 jaar (S)

59 t/m 60 jaar (V)

61 t/m 62 jaar (S) 61 t/m 62 jaar (V)
63 t/m 64 jaar (S) 63 t/m 64 jaar (V)
65 jaar en ouder (S)

65 jaar en ouder (V)

Wat is een participatiewaarde?

Een participatie is uw deel in het beleggingsdepot van uw specifieke leeftijdsgroep binnen het pensioenfonds.

Lees hier meer uitleg

Wat levert beleggen op?

Het geld uit uw pensioenpot wordt door StiPP belegd. Elke maand bekijken we de totale beleggingsresultaten. Zijn de resultaten positief? Dan komt er geld bij in uw pensioenpot. Zijn de resultaten negatief? Dan gaat er wat geld uit. StiPP wil voor haar deelnemers een goede opbrengst behalen met beleggen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Op Belegt StiPP maatschappelijk verantwoord? vindt u hierover meer informatie.

StiPP belegt in verschillende beleggingscategorieën. Zo spreiden we de beleggingsrisico’s en streven we naar een optimaal rendement. Hoeveel we in welke categorie voor u beleggen, hangt af van uw leeftijd. Als u jong bent, nemen we meer beleggingsrisico. Hoe ouder u wordt, des te minder risico we nemen. Tenzij u er zelf voor kiest om wat risicovoller te beleggen. Dit kan via ‘Beleggen voor een variabel pensioen’. Op ‘Hoe belegt StiPP’ vindt u hierover meer informatie.

E-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Toelichting eerdere kwartalen

Derde kwartaal 2023
In het derde kwartaal van 2023 eindigden alle portefeuilles in de min. De belangrijkste reden voor de veranderingen zijn de gestegen rentetarieven. De oudste leeftijdsgroep merkt hier het meeste van.
Tweede kwartaal 2023
In het tweede kwartaal van 2023 eindigden bijna alle portefeuilles in de plus. Dit kwam met name door het rendement op aandelen in de zogeheten ontwikkelde landen. De jongste deelnemers profiteren het meest van dit resultaat op aandelen.
Eerste kwartaal 2023
In het eerste kwartaal van 2023 eindigden de portefeuilles allemaal in de plus. Dit betekent dat alle leeftijdsgroepen het jaar positief zijn begonnen: de pensioenkapitalen zijn gestegen. De jongste deelnemers profiteren het meest van de positieve rendementen. Dit komt door de stijgingen van de aandelenmarkten.
Vierde kwartaal 2022
In het vierde kwartaal van 2022 bleven de rentes verder stijgen. De pensioenkapitalen van de oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes. Wat betekent dit voor de pensioenuitkering van deelnemers die bijna met pensioen gaan? Gelukkig niet veel. De verwachte pensioenuitkering voor deelnemers in de oudste leeftijdsgroep (65-66 jaar) is vrijwel onveranderd gebleven. Dit komt omdat de hoge rentestand ervoor zorgt dat met het opgebouwde pensioenkapitaal ook een hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Heeft u een klein pensioen? Dan wordt het pensioen afgekocht. Uw pensioenkapitaal is door de negatieve rendementen minder waard geworden. Dit betekent dat het afkoopbedrag lager is geworden. Maar u kunt ervoor kiezen om toch uw pensioen maandelijks uit te laten keren. Bekijk onze animatie waarin we uitleggen hoe we beleggen.

Kijkend naar de resultaten van de rendementen in de verschillende portefeuilles van afgelopen kwartaal: De “zakelijke-waardenportefeuille” behaalde een positief resultaat, dankzij Europese aandelen. De “vastrentende” portefeuilles ondervonden negatieve gevolgen door de stijgende rentes. De “vastrentend lang”-portefeuille (waarin alleen staatsobligaties zitten) had hier duidelijk meer last van dan de andere vastrentende portefeuille en kende dit kwartaal een rendement van -3,4%.  Dit zorgde ervoor dat de oudere leeftijdsgroepen dit kwartaal een negatief rendement hadden terwijl de jongere leeftijdsgroepen profiteerden van de aandelenmarkt en zodoende positieve rendementen kenden.
Derde kwartaal 2022
In het derde kwartaal van 2022 bleven de rentes verder stijgen. En de aandelenmarkten daalden verder. Alle portefeuilles eindigden dan ook in de min. Wederom werd de portefeuille ‘Vastrentend lang’ (waar staatsobligaties in zitten) het hardst geraakt door de stijgende rentes en daalde het hardst. Ook de waardes van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden verder. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Daardoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders. Net zoals het vorige kwartaal waren voor alle leeftijdsgroepen de beleggingsrendementen negatief. 

De pensioenkapitalen van de oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes. Wat betekent dit voor de pensioenuitkering van deelnemers die bijna met pensioen gaan? Gelukkig niet veel. De verwachte pensioenuitkering voor deelnemers in de oudste leeftijdsgroep (65-66 jaar) is vrijwel onveranderd gebleven. Dit komt omdat de hoge rentestand ervoor zorgt dat met het opgebouwde pensioenkapitaal ook een hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Heeft u een klein pensioen? Dan wordt het pensioen afgekocht. Uw pensioenkapitaal is door de negatieve rendementen minder waard geworden. Dit betekent dat het afkoopbedrag lager is geworden.  
Tweede kwartaal 2022
In het tweede kwartaal van 2022 bleven de rentes stijgen. De aandelenmarkten daalden verder. Alle portefeuilles eindigden dan ook in de min. De portefeuille ‘Vastrentend lang’ werd het hardst geraakt door de stijgende rentes en daalde het hardst. Ook de waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden verder. 

De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Daardoor is het behaalde rendement in elke leeftijdscategorie ook anders. De beleggingen leverden minder op voor alle leeftijdsgroepen. De oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes.

Een klein lichtpuntje voor deelnemers die nu met pensioen gaan: de hoge rentestand zorgt ervoor dat met het opgebouwde pensioenkapitaal een relatief hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Deelnemers die op pensioendatum hun pensioen afkopen zagen hun afkoopwaarde helaas wel dalen.
Eerste kwartaal 2022
Alle beleggingscategorieën lieten een negatief resultaat zien. De waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden. Na lange periodes van rentedalingen stegen de rentes in het eerste kwartaal van 2022 fors. Rente en waarde werken tegengesteld: bij een stijgende rente, dalen de koersen van obligaties. Daardoor liet de portefeuille ‘Vastrentend lang’ met daarin uitsluitend euro staatsobligaties de grootste daling zien. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Hierdoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders.

Voor de deelnemers in de hoogste leeftijdsgroep (65-66) betekent dit overigens niet, dat hun toekomstig pensioen is verslechterd. Integendeel. Door de rentestijging is de pensioeninkoop ook minder duur geworden. Per saldo is de pensioeninkoop voor oudere deelnemers daarom afgelopen kwartaal verbeterd.
Terug naar nieuwsoverzicht