Nieuws

Beleggingsrendement mei, juni en juli 2022

In deze drie maanden hebben de beleggingen een negatief resultaat behaald. Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

-9,1%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

-7,7%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-12,2%

Totale portefeuille

-9,3%

In het tweede kwartaal van 2022 bleven de rentes stijgen. De aandelenmarkten daalden verder. Alle portefeuilles eindigden dan ook in de min. De portefeuille ‘Vastrentend lang’ werd het hardst geraakt door de stijgende rentes en daalde het hardst. Ook de waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden verder.

De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Daardoor is het behaalde rendement in elke leeftijdscategorie ook anders. De beleggingen leverden minder op voor alle leeftijdsgroepen. De oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes.

Een klein lichtpuntje voor deelnemers die nu met pensioen gaan: de hoge rentestand zorgt ervoor dat met het opgebouwde pensioenkapitaal een relatief hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Deelnemers die op pensioendatum hun pensioen afkopen zagen hun afkoopwaarde helaas wel dalen.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdscategorie

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen.

Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel. 

21 t/m 46 jaar  
47 t/m 51 jaar  
52 t/m 56 jaar  
57 t/m 58 jaar (S) 57 t/m 58 jaar (V)
59 t/m 60 jaar (S)

59 t/m 60 jaar (V)

61 t/m 62 jaar (S) 61 t/m 62 jaar (V)
63 t/m 64 jaar (S) 63 t/m 64 jaar (V)
65 jaar en ouder (S)

65 jaar en ouder (V)

Wat is een participatiewaarde?

Een participatie is uw deel in het beleggingsdepot van uw specifieke leeftijdsgroep binnen het pensioenfonds.

Lees hier meer uitleg

Wat levert beleggen op?

Het geld uit uw pensioenpot wordt door StiPP belegd. Elke maand bekijken we de totale beleggingsresultaten. Zijn de resultaten positief? Dan komt er geld bij in uw pensioenpot. Zijn de resultaten negatief? Dan gaat er wat geld uit. StiPP wil voor haar deelnemers een goede opbrengst behalen met beleggen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Op Belegt StiPP maatschappelijk verantwoord? vindt u hierover meer informatie.

StiPP belegt in verschillende beleggingscategorieën. Zo spreiden we de beleggingsrisico’s en streven we naar een optimaal rendement. Hoeveel we in welke categorie voor u beleggen, hangt af van uw leeftijd. Als u jong bent, nemen we meer beleggingsrisico. Hoe ouder u wordt, des te minder risico we nemen. Tenzij u er zelf voor kiest om wat risicovoller te beleggen. Dit kan via ‘Beleggen voor een variabel pensioen’. Op ‘Hoe belegt StiPP’ vindt u hierover meer informatie.

E-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Toelichting eerdere kwartalen

Eerste kwartaal 2022
Alle beleggingscategorieën lieten een negatief resultaat zien. De waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden. Na lange periodes van rentedalingen stegen de rentes in het eerste kwartaal van 2022 fors. Rente en waarde werken tegengesteld: bij een stijgende rente, dalen de koersen van obligaties. Daardoor liet de portefeuille ‘Vastrentend lang’ met daarin uitsluitend euro staatsobligaties de grootste daling zien. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Hierdoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders.

Voor de deelnemers in de hoogste leeftijdsgroep (65-66) betekent dit overigens niet, dat hun toekomstig pensioen is verslechterd. Integendeel. Door de rentestijging is de pensioeninkoop ook minder duur geworden. Per saldo is de pensioeninkoop voor oudere deelnemers daarom afgelopen kwartaal verbeterd.
Vierde kwartaal 2021
In deze drie maanden hebben de beleggingen een positief resultaat behaald. Het positieve resultaat komt vooral doordat de aandelen het goed deden. Aandelen vallen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’. Deze portefeuille behaalde een rendement van 4,9%. De tweede deelportefeuille is ‘Vastrentend middellang’. Daarin zitten onder andere verschillende soorten obligaties. Door een negatief rendement op bedrijfsobligaties eindigde deze portefeuille met een licht negatief rendement van -0,3%. De portefeuille ‘Vastrentend lang’ behaalde een klein positief resultaat: 0,3%. Dit is vooral te danken aan een kleine koerswinst door licht gedaalde rente op staatsobligaties. Doordat de verdeling tussen de portefeuilles in elke leeftijdsgroep anders is, is het behaalde rendement in elke leeftijdscategorie ook anders. De totale portefeuille eindigde in de plus met 2,6%.

Derde kwartaal 2021
Het deel van uw pensioen dat we in de categorie ‘zakelijke waarden’ hebben belegd, heeft deze drie maanden een negatief rendement van -1,1% behaald. Dit kwam vooral door het minder goede resultaat op de beleggingen in aandelen opkomende markten. De rente steeg maar een klein beetje, zodat dit verlies ook niet goed kon worden gemaakt door de andere twee beleggingscategorieën. De portefeuille ‘vastrentend middellang’ haalde een positief rendement van 0,2%. De portefeuille ‘vastrentend lang’ had een klein negatief rendement van -0,1%. Hoe jonger u bent, hoe meer van uw pensioengeld we in de categorie ‘zakelijke waarden’ beleggen. Het beleggen in deze categorie, waaronder aandelen vallen, is namelijk wel risicovol. Als u wat ouder bent, nemen we liever wat minder risico met uw pensioen. Daarom beleggen we ook in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties. Bent u 65 jaar of ouder? Dan is het rendement op uw pensioen in deze 3 maanden 0% geweest. Bent u jonger dan 65? Dan heeft uw pensioen een negatief rendement behaald tussen de -0,6% en -0,1%.
Tweede kwartaal 2021
Het deel van uw pensioen dat we in de categorie ‘zakelijke waarden’ hebben belegd, heeft deze drie maanden een positief rendement van 5,4% behaald. De beleggingen in (beursgenoteerd) onroerend goed hebben hier het meest aan bijgedragen. Hoe jonger u bent, hoe meer van uw pensioengeld we in deze categorie beleggen. Het beleggen in bijvoorbeeld aandelen is namelijk wel risicovol. Als u wat ouder bent, nemen we liever wat minder risico met uw pensioen. Daarom beleggen we ook in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties. Deze categorie behaalde het afgelopen kwartaal een negatief rendement van 1%. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is het rendement op uw pensioen over deze 3 maanden -0,3% geweest. Bent u jonger dan 65? Dan heeft uw pensioen een positief rendement gehaald tussen de 0,4 en 4%.
Eerste kwartaal 2021
In het eerste kwartaal behaalden de verschillende beleggingscategorieën wisselend succes. In het eerste kwartaal steeg de rente. De beleggingscategorie ‘vastrentend lang’ (staatsobligaties) behaalde hierdoor een negatief rendement. Aandelen stegen wel in waarde. Dit zorgde samen met de beleggingen in onroerend goed voor een positief rendement  op de zakelijke waarden in de portefeuille. Bent u jonger dan 58 jaar? Dan was het totale rendement positief en is uw pensioenkapitaal dus gestegen. Bent u ouder dan 58 jaar? Dan is uw pensioenkapitaal afgelopen kwartaal iets gedaald.
Terug naar nieuwsoverzicht