Nieuws

Beleggingsrendement afgelopen drie maanden

Beleggingsrendement mei-juni-juli
Het deel van uw pensioen dat we in de categorie ‘zakelijke waarden’ hebben belegd, heeft deze drie maanden een positief rendement van 5,4% behaald. De beleggingen in (beursgenoteerd) onroerend goed hebben hier het meest aan bijgedragen. Hoe jonger u bent, hoe meer van uw pensioengeld we in deze categorie beleggen. Het beleggen in bijvoorbeeld aandelen is namelijk wel risicovol. Als u wat ouder bent, nemen we liever wat minder risico met uw pensioen. Daarom beleggen we ook in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties. Deze categorie behaalde het afgelopen kwartaal een negatief rendement van 1%. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is het rendement op uw pensioen over deze 3 maanden -0,3% geweest. Bent u jonger dan 65? Dan heeft uw pensioen een positief rendement gehaald tussen de 0,4 en 4%.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdscategorie

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf u 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen.

Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel. 

21 t/m 46 jaar  
47 t/m 51 jaar  
52 t/m 56 jaar  
57 t/m 58 jaar (S) 57 t/m 58 jaar (V)
59 t/m 60 jaar (S)

59 t/m 60 jaar (V)

61 t/m 62 jaar (S) 61 t/m 62 jaar (V)
63 t/m 64 jaar (S) 63 t/m 64 jaar (V)
65 jaar en ouder (S)

65 jaar en ouder (V)

Wat is een participatiewaarde?

Een participatie is uw deel in het beleggingsdepot van uw specifieke leeftijdsgroep binnen het pensioenfonds.

Lees hier meer uitleg

Wat levert beleggen op?

Het geld uit uw pensioenpot wordt door StiPP belegd. Elke maand bekijken we de beleggingsresultaten. Zijn de resultaten positief? Dan komt er geld bij in uw pensioenpot. Zijn de resultaten negatief? Dan gaat er wat geld uit.

StiPP belegt in verschillende beleggingscategorieën. Zo spreiden we de beleggingsrisico’s en streven we naar rendement. Hoeveel we in welke categorie voor u beleggen, hangt af van uw leeftijd. Als u jong bent, nemen we meer beleggingsrisico. Hoe ouder u wordt, des te minder risico we nemen. Tenzij u er zelf voor kiest om wat risicovoller te beleggen. Dit noemen we ‘Beleggen voor een variabel pensioen’. Op ‘Hoe belegt StiPP’ vindt u hierover meer informatie.

E-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Toelichting eerdere kwartalen

Eerste kwartaal 2021
In het eerste kwartaal behaalden de verschillende beleggingscategorieën wisselend succes. In het eerste kwartaal steeg de rente. De beleggingscategorie ‘vastrentend lang’ (staatsobligaties) behaalde hierdoor een negatief rendement. Aandelen stegen wel in waarde. Dit zorgde samen met de beleggingen in onroerend goed voor een positief rendement  op de zakelijke waarden in de portefeuille. Bent u jonger dan 58 jaar? Dan was het totale rendement positief en is uw pensioenkapitaal dus gestegen. Bent u ouder dan 58 jaar? Dan is uw pensioenkapitaal afgelopen kwartaal iets gedaald.
Vierde kwartaal 2020
In het laatste kwartaal van 2020 zette het herstel van de aandelenmarkt zich verder voort. Dit zorgde voor een positief rendement van 10,4% in de portefeuille ‘zakelijke waarden’ waar aandelen onderdeel van zijn. Dit positieve rendement is terug te zien in het rendement van de jongere leeftijdsgroepen. Zo is uw rendement als u jonger dan 47 bent 7,6%.

Vanaf 57 jaar wordt voor meer dan 50% belegd in vastrentende waarden. Deze portefeuilles bevatten onder andere obligaties. Zij hadden vooral voordeel van een licht dalende rente. Daarnaast was het resultaat op bedrijfsobligaties goed.

In totaal eindigden dit kwartaal alle leeftijdsgroepen met een positief rendement tussen de 1,7% en de 7,6%.

 

Derde kwartaal 2020
In totaal kenden alle leeftijdsgroepen dit kwartaal een positief rendement. Voor het rendement over het hele jaar geldt dit voor de leeftijdsgroepen voor deelnemers van 57 jaar en ouder. In het derde kwartaal zette het herstel op de aandelenmarkten zich voort. De portefeuille ‘Zakelijke waarden’ kende hierdoor een rendement van 3,2%. Bent u tussen de 21 en 57 jaar, dan beleggen wij vooral in zakelijke waarden, waaronder aandelen. Hierdoor profiteerde u dit kwartaal het meest van dit positieve rendement.

Vanaf de leeftijd van 57 jaar wordt tot aan uw pensioendatum het beleggingsrisico in stapjes afgebouwd. Door het afbouwen van het beleggingsrisico krijgt u beter zicht op de hoogte van de pensioenuitkering die u op uw pensioendatum kunt aankopen. Dit betekent dat wij voor u vooral in vastrentende waarden beleggen, waaronder in obligaties. Dit kwartaal profiteerde u van de licht dalende rente. Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe meer voordeel de obligatie heeft van een dalende rente. De beleggingsportefeuille ‘Vastrentende middellang’ had dit kwartaal een rendement van 1,5% en de ‘Vastrentende lang’-portefeuille 1,9%.
Tweede kwartaal 2020
Na een roerig eerste kwartaal, herstelden met name de aandelenmarkten zich weer goed in het tweede kwartaal. De portefeuille ‘zakelijke waarden’, waar de aandelen onderdeel van uitmaken, scoorde een positief totaalrendement van 13,9%. Door een zeer goed resultaat op bedrijfsobligaties, scoorde ook de portefeuille ‘vastrentend middellang’ positief met 2,2%. Tot slot behaalden de staatsobligaties een mooi rendement door een dalende rente. Dit is terug te zien in het positieve rendement van 2,3% in de portefeuille ‘vastrentend lang’.

Beleggen in zakelijke waarden brengt het meeste risico met zich mee, maar ook de grootste kans op een hoog rendement. Daarom wordt vooral voor de jongere leeftijdsgroepen in die categorie belegd. Het risico wordt verder afgebouwd naar mate u ouder wordt. De jongere leeftijdsgroepen profiteerden dan ook het meest van het hoge rendement op de portefeuille ‘zakelijke waarden’. Maar alle leeftijdsgroepen eindigden dit kwartaal met een positief rendement.
Eerste kwartaal 2020
Het jaar begon met de verwachting dat de economische groei weer enigszins zou kunnen aantrekken. De negatieve effecten van de handelsoorlog en de brexit leken naar de achtergrond te verschuiven. Niemand kon op dat moment echter voorspellen dat de verspreiding van COVID-19 razendsnel tot een wereldwijde pandemie zou uitgroeien. Met enorme economische onzekerheden en een schokbeweging door de financiële markten als gevolgen. Wereldwijd zijn acties ondernomen om het virus onder controle te krijgen. In verschillende landen is de noodtoestand uitgeroepen en is er sprake van een volledige ‘lockdown’. Het eerste kwartaal is daardoor een bijzonder slechte periode gebleken voor beleggers. Aandelenmarkten zijn in snel tempo gedaald en inmiddels wordt een  recessie verwacht. De jongste leeftijdsgroepen hadden dit kwartaal het meest last van gedaalde aandelenmarkten, terwijl voor de oudere leeftijdsgroepen dit effect gedempt werd door de oplopende obligatiekoersen als gevolg van dalende rentes. Alle leeftijdsgroepen eindigden wel in de min.
Terug naar nieuwsoverzicht