Nieuws

Zorg voor een juist pensioen voor uw werknemers

Maandelijks of vierwekelijks stuurt u de loongegevens van uw werknemers naar ons toe. Op basis van deze gegevens administreren wij het pensioen voor uw werknemers. Het is daarom belangrijk dat u de gegevens op tijd aanlevert en dat deze volledig en juist zijn. Wij helpen u hierbij graag.

Wij merken dat er soms correcties plaatsvinden op eerder aangeleverde gegevens. Deze correcties kunnen meestal nog door ons verwerkt worden, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat u de pensioengegevens van uw werknemers zoveel mogelijk in één keer volledig en juist bij ons aanlevert. Hiermee zorgt u ervoor dat uw werknemers het juiste pensioen opbouwen en dat dit pensioen actueel is.

Automatische waardeoverdracht na einde dienstverband
Een up-to-date pensioenadministratie is ook belangrijk wanneer uw werknemer uit dienst gaat. De kans is namelijk groot dat er binnen korte tijd na uitdiensttreding automatisch waardeoverdracht van het pensioen plaatsvindt. Het pensioen van uw (ex)-werknemer is dan niet meer bij StiPP geadministreerd. Als het pensioen eenmaal is overgedragen, kunt u daarom alleen nog maar correcties op eerdere aanleveringen doorgeven ten gunste van uw (ex-) werknemer. In één keer juist aanleveren is dus belangrijk. Op onze website vindt u de informatie die u kan helpen bij het in één keer volledig en juist aanleveren.

Aanleveren gegevens

Terug naar nieuwsoverzicht