Nieuws

WAZO-uitkering valt onder pensioengevend loon

De WAZO kent een aantal vormen van betaald verlof waarbij een uitkering vanuit het UWV wordt verstrekt. Afgelopen periode was er onduidelijkheid of de WAZO-uitkering wel of geen onderdeel uitmaakt van het pensioengevend loon zoals deze geldt vanaf 1 januari 2022. De sociale partners hebben hier over gesproken en nu duidelijkheid gegeven: de WAZO-uitkering valt wél onder het pensioengevend loon. De WAZO-uitkering kan door zowel de werkgever als het UWV aan de werknemer worden betaald.

Wordt de uitkering direct door het UWV betaald aan de werknemer? Dan is het van belang dat u de juiste informatie ontvangt van uw werknemer, omdat u zorgt voor de afdracht van pensioenpremies. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

WAZO-uitkering
Neemt uw werknemer verlof op dat valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO)?  En heeft uw werknemer recht op een uitkering? Dan is de uitkering die uw werknemer hiervoor krijgt pensioengevend. Het maakt niet uit of u direct de uitkering betaalt aan uw werknemer (en UWV maakt de uitkering naar u over) of dat het UWV de uitkering direct betaalt aan de werknemer.

Uitbetaling door werkgever
U neemt de uitkering die u aan uw werknemer betaalt mee in de berekening van het pensioengevend salaris en de pensioengrondslag. Het aantal uren op basis waarvan u de werknemer doorbetaalt (‘gebruikelijke uren’), neemt u mee in het aantal pensioengevende uren. De eigen bijdrage van de werknemer (in de Plusregeling) houdt u in op de uitkering die u uitbetaalt.

Uitbetaling door UWV
Besluit u de WAZO-uitkering rechtstreeks door het UWV aan uw werknemer te laten uitbetalen? Dan geldt het volgende:

  • Uw werknemer verstrekt de uitkeringsspecificatie van de WAZO-uitkering aan u. Op basis van deze specificatie geeft u de pensioengrondslag door. De pensioengevende uren in betreffende periode is het aantal "gebruikelijke verloonde uren". U betaalt op basis hiervan de pensioenpremie aan StiPP.
  • De deelnemersgegevens die betrekking hebben op de WAZO-uitkering worden aangeleverd over de periode waarin de uitkering is uitbetaald.
    Voorbeeld: de uitkering wordt in maart uitbetaald aan de werknemer. Dan is de uitkering op dat moment ook pensioengevend. U levert dus de pensioengrondslag en het gebruikelijke aantal verloonde uren met betrekking tot de WAZO-uitkering mee in het PDO bestand met de gegevens van maart.
  • Als de werknemer deelnemer is in de Plusregeling, dan mag u een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag vragen aan uw werknemer. De werknemer betaalt de eigen bijdrage dan aan de uitzendonderneming. Dit regelt u samen met uw werknemer. Als werkgever draagt u altijd de gehele pensioenpremie af aan StiPP. Als de werknemer de eigen bijdrage niet betaalt, dan mag u het bedrag inhouden op het loon (zodra dit weer wordt betaald) of bij de eindafrekening.
Terug naar nieuwsoverzicht