Nieuws

StiPP hanteert wettelijk maximale betalingstermijn

Eerder hebben we laten weten dat we in verband met de coronacrisis tijdelijk de betalingstermijn van de premiefactuur verruimen. In de media verschijnen berichten van instanties en andere pensioenfondsen die dit ook aanbieden. Hierdoor ontstaat er misschien verwarring over wat nu precies de mogelijkheden zijn van deze verruiming bij StiPP.

StiPP hanteert de wettelijke maximale betalingstermijn pensioenpremie

StiPP hanteert tijdelijk de maximale betalingstermijn die wettelijk toegestaan is voor het betalen van de pensioenpremie. Deze wettelijke betalingstermijn is gekoppeld aan de maand waarover de factuur gaat. En niet aan de vervaldatum op de factuur.

StiPP verstuurt achteraf een factuur

Binnen de flexbranche kunnen de verschillen qua inzetbaarheid – en daarmee de pensioengrondslagen en -premies – per maand groot zijn. StiPP baseert de premiefactuur op de loongegevens die u bij ons aanlevert. U levert deze loongegevens na afloop van de maand bij ons aan. Bijvoorbeeld in april over de maand maart. Dit betekent ook dat u uw premiefactuur over maart later krijgt. Zo ontvangt u in april de premiefactuur over maart. Levert u de loongegevens over maart eind april aan? Dan ontvangt u de premiefactuur zelfs pas in mei.  De wettelijk maximale betalingstermijn is twee maanden gerekend vanaf het einde van de maand waarover de factuur gaat. Dat is in voorgaand voorbeeld over de maand maart dus uiterlijk 31 mei. Lukt het u echt niet om de factuur op tijd te betalen? Neem dan contact op met incasso@stippensioen.nl. Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.  

Financiële regelingen van de overheid

Eén van de maatregelen van de overheid is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden. Deze maatregel geldt ook voor uitzendondernemingen. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn op 31 maart bekend gemaakt. Ook pensioen wordt meegenomen in de regeling. Bedrijven mogen vanaf 6 april een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

De noodmaatregel past binnen de verruimde betalingstermijnen van StiPP. Dit betekent dat u de pensioenpremie, na ontvangst van het voorschot van het UWV, aan StiPP kan afdragen binnen de betalingstermijn van de opgelegde premiefactuur. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat het voorschot niet voldoende is om de totale premiefactuur tijdig te voldoen? Neem dan contact op met incasso@stippensioen.nl. Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. 

Blijf de loongegevens van uw werknemers aanleveren zoals u gewend bent

Bovenstaande maatregelen kunnen wij alleen uitvoeren als u de maandelijkse gegevens van uw werknemers op een normale manier volledig en tijdig blijft aanleveren via een PDO-bestand. Zonder het aanleveren van deze gegevens kunnen wij namelijk de pensioenen van uw werknemers niet goed registreren. Uw werknemer bouwt dan geen pensioen op. Lever uw werknemergegevens dus tijdig bij ons aan! De loongegevens over maart moeten uiterlijk 30 april 2020 bij ons binnen zijn. Zie ook alle uiterste aanleverdata voor de komende maanden.

 

Terug naar nieuwsoverzicht