Nieuws

Nieuwe cao uitzendkrachten

Per 30 december 2019 gaat de nieuwe cao Uitzendkrachten in. Een van de wijzigingen betreft een wijziging in de extraterritoriale kostenregeling (ET-regeling).  Deze regeling wordt in artikel 20 van de cao beschreven. StiPP vertelt u graag wat de wijziging inhoudt en wat u moet doen om deze wijziging te verwerken.  

ET-regeling in de nieuwe cao Uitzendkrachten

De ET-regeling werkt in de nieuwe cao hetzelfde als in de huidige cao met één gewijzigde voorwaarde: 

Over het uitgeruilde deel van het loon vindt, voor zover van toepassing, pensioenopbouw plaats.

In de huidige cao vindt over het uitgeruilde deel géén pensioenopbouw plaats.

Wat betekent dit concreet?

Dit betekent dat als een pensioengevend loonbestanddeel wordt uitgeruild voor een onbelaste ET-vergoeding, hierover pensioenopbouw plaatsvindt. Het uitruilen zorgt dus niet meer voor een verlaging van de pensioenopbouw. Het betreft onderstaande pensioengevende onderdelen:

  • het loon over de normaal gewerkte uren,
  • het loon over de onregelmatige uren (de uren in afwijkende dag- en tijdzones),
  • indien tijdens ziekte loon wordt doorbetaald: het werkelijk door de werkgever doorbetaalde loon,
  • de vergoeding wegens loonderving van wachtdagen in geval van ziekte ('wachtdagcompensatie'),
  • de opgebouwde of uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen (indien van toepassing) en vakantiebijslag.

Wat moet u als werkgever doen?

U moet zorgen dat de software waarmee u de gegevens aan ons doorgeeft, is aangepast. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Maakt u gebruik van een administratiekantoor? Vraag dan aan uw administratiekantoor of in de software die zij gebruiken deze aanpassing is doorgevoerd. Softwareleveranciers zijn ook door ons geïnformeerd over de wijzigingen. Mocht u vragen hebben over de wijziging in uw softwarepakket, dan kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

Terug naar nieuwsoverzicht