Nieuws

Lever uw gegevens volledig en juist aan

Maandelijks stuurt u de loongegevens van uw werknemers naar ons toe. Het is belangrijk dat u dat op tijd doet en dat deze gegevens in één keer volledig en juist worden aangeleverd. Hiermee zorgt u ervoor dat uw werknemers het juiste pensioen opbouwen en dat dit pensioen actueel is.

Automatische waardeoverdracht na einde dienstverband
Een up to date pensioenadministratie is ook belangrijk wanneer uw werknemer uit dienst gaat. De kans is namelijk groot dat er binnen korte tijd na uitdiensttreding automatisch waardeoverdracht van het pensioen plaatsvindt. Als het pensioen eenmaal is overgedragen, kunt u alleen nog maar correcties op eerdere aanleveringen doorgeven ten gunste van uw (ex-) werknemer. Op onze website vindt u de informatie die u kan helpen bij het in één keer volledig en juist aanleveren.

Aanleveren maandelijkse gegevens

Terug naar nieuwsoverzicht