Nieuws

Definitieve cijfers en bedragen voor uw pensioen in 2023 zijn bekend

Definitieve cijfers en bedragen voor uw pensioen in 2023 zijn bekend

De definitieve gegevens waarmee u in 2023 de pensioenpremie berekent, zijn bekend geworden. 

Pensioenpremie: wijziging Basisregeling. Plusregeling blijft gelijk.

Het premiepercentage in de Basisregeling wijzigt van 2,6% over het pensioengevend salaris naar 8% over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. U betaalt de gehele pensioenpremie zelf. Meer hierover leest u op ‘Aanpassing pensioenpremie Basisregeling’.

Het premiepercentage in de Plusregeling wijzigt niet. Dit blijft 12% van de pensioengrondslag. U mag in de Plusregeling maximaal 4% van de pensioengrondslag inhouden op het salaris van uw werknemer. 

Overzicht premiepercentages 2023

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

8%

8%

0%

Premie Plusregeling

12%

8%

4%

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag: pensioengevend salaris minus franchise. Er geldt een maximum pensioengevend salaris van € 35,77 per uur

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Uw werknemer bouwt niet over het hele salaris pensioen op. Omdat uw werknemer later ook AOW van de overheid ontvangt, wordt er een bedrag van afgetrokken: de franchise. Ook is er een maximum pensioengevend uurloon vastgesteld. Over het deel boven het maximum pensioengevend uurloon bouwt uw werknemer geen pensioen op. Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon is verhoogd.

 Overzicht bedragen 2023

 

2023

2022

Uurfranchise

€ 7,86

€ 7,13

Maximum pensioengevend uurloon

€ 35,77

€ 31,89

Uitbetaalde reserveringen vanaf 2023 altijd pensioengevend  

Vanaf 2023 wijzigt het pensioenreglement met betrekking tot reserveringen: deze zijn vanaf 2023 bij uitbetaling altijd pensioengevend. Ook als deze zijn opgebouwd in bijvoorbeeld de wachttijd.

Het is belangrijk dat u op tijd uw administratie aanpast. Zodat u vanaf 2023 de juiste gegevens aan ons blijft doorgeven. Op ‘Aanpassingen in de pensioenregelingen in 2023’  leest u meer over de wijzigingen en wat u moet doen.

Pensioenopbouw in de Basis- en in de Plusregeling

De premie die u (in de Plusregeling samen met uw werknemer) betaalt, wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van uw werknemer. Het percentage waarmee uw werknemer pensioen opbouwt noemen wij de beschikbare premie. In de Basisregeling is dit percentage 7,3% (was 4,2%) van de pensioengrondslag. Dit percentage is voor alle werknemers hetzelfde.

In de Plusregeling is er sprake van een leeftijdsafhankelijke beschikbare premie. De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2023

Leeftijd

Beschikbare premie Plusregeling 2023

21 – 24

4,2%

25 – 29

5,2%

30 – 34

6,3%

35 – 39

7,7%

40 – 44

9,3%

45 – 49

11,4%

50 – 54

14,0%

55 – 59

17,2%

60 – 64

21,4%

65 – 66

25,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht