Nieuws

De wachttijd van acht weken vervalt per 1 juli 2023

Eind 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Hierin is opgenomen dat de wachttijd voor het opbouwen van pensioen vervalt. Dit betekent dat elke werknemer vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt. De huidige wachttijd van acht gewerkte weken komt dus te vervallen.

Deze wijziging is nog onder voorbehoud. De Wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaan zij akkoord? Dan gaat de wijziging naar verwachting op 1 juli 2023 in. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wat betekent dit voor u als werkgever, administratiekantoor of softwareleverancier? Een aantal belangrijke zaken op een rijtje:

  • Alle werknemers van 21 jaar of ouder worden direct aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. Uw werknemer bouwt direct pensioen op en u gaat direct pensioenpremie betalen.
  • Regel op tijd dat de aanpassing in het salarissysteem is doorgevoerd.
  • De werknemer die op 1 juli minder dan acht weken heeft gewerkt voor één uitzendonderneming, start per 1 juli 2023 met pensioen opbouwen in de Basisregeling.
  • Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basisregeling van StiPP verandert er niets.
  • Een nieuwe werknemer komt in de Plusregeling na een deelname in de Basisregeling van 52 gewerkte weken.

Wat betekent dit voor uw werknemer? 

  • De werknemer start direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling vanaf zijn eerste werkdag.

Wilt u meer informatie over het vervallen van de wachttijd? 

Meer informatie

Terug naar nieuwsoverzicht