U gaat in een andere branche werken

StiPP is het pensioenfonds voor werknemers in de uitzend- en detacheringsbranche. Als u stopt met werken in deze branche, dan bouwt u niet langer pensioen op bij StiPP. Uw deelname aan het pensioenfonds stopt automatisch als uw werkgever drie maanden geen loongegevens van u bij StiPP aanlevert. Wij gaan er dan vanuit dat u niet meer bij deze werkgever werkt.

Let op: Wijzigt uw e-mailadres? Geef dit DIRECT aan ons door op Mijn StiPP Pensioen!

Zo blijft u bereikbaar voor ons. En weet u zeker dat u altijd alle informatie over uw pensioen bij StiPP ontvangt.

Lees hier meer over het ‘vergeten’ pensioen.

 

Hoe gaat het verder?

 • U krijgt een pensioenoverzicht einde deelneming toegestuurd
  Op dit pensioenoverzicht vindt u uw opgebouwde pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten. Ook op Mijn StiPP Pensioen staat deze persoonlijke informatie voor u klaar. Hierin leest u wat er met uw pensioenkapitaal gebeurt. En u kunt uw pensioenoverzicht bekijken en downloaden.

 • Was u deelnemer in de Basisregeling?
  - U bouwt nu geen nieuw pensioenkapitaal meer op.
  Hieronder leest u wat u met uw opgebouwde pensioen kunt doen.
 • Was u deelnemer in de Plusregeling?
  -
  U bouwt nu geen nieuw pensioenkapitaal meer.
  - U heeft geen recht meer op een partnerpensioen uit de risicodekking.
  - Als u arbeidsongeschikt wordt, is er geen mogelijkheid meer om premievrij pensioen op te bouwen.
  Hieronder leest u wat u met uw opgebouwde pensioen kunt doen.

 • Uw opgebouwde pensioen: overdragen, laten staan of uitbetalen?
  Wat er met uw pensioenkapitaal gebeurt, hangt af van de omvang van het kapitaal dat u heeft opgebouwd. Uw opgebouwde pensioenkapitaal vindt u op Mijn StiPP Pensioen.

Welk bedrag heeft u opgebouwd?

Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Krijgt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering van minder dan € 2 per jaar? Dan komt uw kapitaal te vervallen op het moment dat uw deelname aan de pensioenregeling stopt. Dit is wettelijk bepaald.
Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 520,35 bruto per jaar
Automatische waardeoverdracht
Gaat u in uw nieuwe baan buiten de branche ook weer pensioen opbouwen? StiPP draagt een klein pensioen met een maximum bedrag van € 520,35 bruto per jaar over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. Zo kunt u daar uw pensioen verder opbouwen.

De waardeoverdracht vindt automatisch plaats 11 maanden na de datum dat u uit dienst ging. U krijgt vanzelf bericht van ons én van uw nieuwe pensioenuitvoerder als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen. 

Uw pensioen afkopen
Pensioen afkopen betekent dat u uw pensioen in één keer eerder uitbetaald krijgt. Als u dan later met pensioen gaat, ontvangt u dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer van StiPP. Wanneer kunt u uw pensioen afkopen?

- Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Afkopen om deze reden kan pas vanaf 2023.
- Als u met pensioen gaat en uw pensioen is niet overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. Afkopen om deze reden kan vanaf 5 jaar voor uw 67e jaar. U regelt dit via Mijn StiPP Pensioen

Geldt één van deze situaties voor u, dan krijgt u daarover automatisch bericht van StiPP. Wij kopen uw pensioen pas af, als dit wettelijk toegestaan is én als u met de afkoop instemt.
Uw verwachte pensioenuitkering is hoger dan € 520,35 bruto per jaar
In dit geval dragen wij uw pensioen niet automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kiest zelf of u dat wilt. U kunt uw pensioen ook bij StiPP laten staan. Dan beleggen wij uw kapitaal, zodat uw pensioen verder kan groeien totdat u met pensioen gaat. Op uw pensioendatum kijken we naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kiest dan zelf of u een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aankoopt. 

Lees meer informatie over de keuze voor wel of geen waardeoverdracht

 

Let op: Bovenstaande regels gelden als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Bent u al eerder gestopt bij met werken in de uitzend- en detacheringsbranche? Lees dan welke regels voor u gelden

Welke keuzes heeft u?

Waardeoverdracht
Heeft u een pensioen opgebouwd dat hoger is dan € 520,35 (2022) bruto per jaar? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit heet individuele waardeoverdracht. Heeft u een pensioen opgebouwd dat lager is dan € 520,35? Dan wordt uw pensioen automatisch overgedragen naar uw nieuwe werkgever.

Vrijwillige voortzetting
U kunt in sommige gevallen op eigen kosten uw pensioenopbouw bij StiPP voortzetten. Als u vrijwillige voorzetting wilt, moet u deze binnen negen maanden na uw ontslag bij ons aanvragen. Lees de voorwaarden om te bekijken of u vrijwillig kunt voortzetten bij StiPP.

Let op: de pensioenpremie betaalt u dan zelf. 
Zo regelt u dat u pensioen blijft opbouwen bij StiPP.

 

Naar alle levensgebeurtenissen