U gaat in een andere branche werken

StiPP is het pensioenfonds voor werknemers in de uitzend- en detacheringsbranche. Als u stopt met werken in deze branche, dan bouwt u niet langer pensioen op bij StiPP. Uw deelname aan het pensioenfonds stopt automatisch als uw werkgever drie maanden geen loongegevens van u bij StiPP aanlevert. Wij gaan er dan vanuit dat u niet meer bij deze werkgever werkt.

Hoe gaat het verder?

U krijgt een pensioenoverzicht einde deelneming toegestuurd
Op dit pensioenoverzicht vindt u uw opgebouwde pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten. Ook op Mijn StiPP Pensioen staat deze persoonlijke informatie voor u klaar. Hierin leest u wat er met uw pensioenkapitaal gebeurt. En u kunt uw pensioenoverzicht bekijken en downloaden.

Was u deelnemer in de Basisregeling?
U bouwt nu geen nieuw pensioenkapitaal meer op. Hieronder leest u wat u met uw opgebouwde pensioen kunt doen.
Was u deelnemer in de Plusregeling?
- U bouwt nu geen nieuw pensioenkapitaal meer op.

- U heeft geen recht meer op een partnerpensioen uit de risicodekking.
Als u overlijdt, wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal omgezet naar een pensioenuitkering voor uw nabestaanden.  In de Plusregeling krijgt uw partner en/of eventuele kinderen daarnaast nog een extra uitkering als u overlijdt. Die extra uitkering is er niet als u stopt met pensioen opbouwen in de Plusregeling en dan komt te overlijden. Een uitzondering hierop is als u een werkloosheidsuitkering ontvangt op het moment van overlijden. Als u de pensioenopbouw vrijwillig voortzet, blijft de extra uitkering wel bestaan. Hier vindt u meer informatie over vrijwillige voortzetting

- Als u arbeidsongeschikt wordt, is er geen mogelijkheid meer om premievrij pensioen op te bouwen.
Als u arbeidsongeschikt wordt en uw werkgever betaalt uw loon door, dan blijft u ook pensioen opbouwen. Krijgt u na een bepaalde periode een WIA-uitkering? Dan eindigt meestal ook uw dienstverband en uw pensioenopbouw. Toch kunt u onder voorwaarden nog pensioen blijven opbouwen wanneer u een WIA-uitkering ontvangt. U hoeft hiervoor dan geen premie te betalen. Wij noemen dit ‘premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid’. Mogelijk stopt u met pensioen opbouwen terwijl uw WIA-uitkering nog niet is ingegaan.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw dienstverband al eindigt terwijl de WIA-uitkering nog niet is ingegaan. U heeft dan geen recht op ‘premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid’. U kunt er dan voor kiezen uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Als u hiervoor kiest dan heeft u, als u aan de overige voorwaarden voldoet, wél recht op ‘premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid’ op het moment dat u een WIA-uitkering ontvangt. En hoeft u vanaf dat moment geen premie meer te betalen. Hier vindt u meer informatie over vrijwillige voortzetting.

Hieronder leest u wat u met uw opgebouwde pensioen kunt doen.

Uw opgebouwde pensioen: overdragen, laten staan of uitbetalen?

Wat er met uw pensioenkapitaal gebeurt, hangt af van de omvang van het kapitaal dat u heeft opgebouwd. Uw opgebouwde pensioenkapitaal vindt u op Mijn StiPP Pensioen.

Welk bedrag heeft u opgebouwd?

Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Krijgt u met uw opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering van minder dan € 2 per jaar? Dan komt uw kapitaal te vervallen op het moment dat uw deelname aan de pensioenregeling stopt. Dit is wettelijk bepaald.
Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 594,89 bruto per jaar
Automatische waardeoverdracht
Gaat u in uw nieuwe baan buiten de branche ook weer pensioen opbouwen? StiPP draagt een klein pensioen met een maximum bedrag van € 594,89 bruto per jaar over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. Zo kunt u daar uw pensioen verder opbouwen.

De waardeoverdracht vindt automatisch plaats 11 maanden na de datum dat u uit dienst ging. U krijgt vanzelf bericht van ons én van uw nieuwe pensioenuitvoerder als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen. 

Uw pensioen afkopen
Pensioen afkopen betekent dat u uw pensioen in één keer eerder uitbetaald krijgt. Als u dan later met pensioen gaat, ontvangt u dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer van StiPP. Wanneer kunt u uw pensioen afkopen?

- Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Afkopen om deze reden kan pas vanaf 2024.
- Als u met pensioen gaat en uw pensioen is niet overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. Afkopen om deze reden kan vanaf 5 jaar voor uw 67e jaar. U regelt dit via Mijn StiPP Pensioen

Geldt één van deze situaties voor u, dan krijgt u daarover automatisch bericht van StiPP. Wij kopen uw pensioen pas af, als dit wettelijk toegestaan is én als u met de afkoop instemt.
Uw verwachte pensioenuitkering is hoger dan€ 594,89 bruto per jaar
In dit geval dragen wij uw pensioen niet automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kiest zelf of u dat wilt. U kunt uw pensioen ook bij StiPP laten staan. Dan beleggen wij uw kapitaal, zodat uw pensioen verder kan groeien totdat u met pensioen gaat. Op uw pensioendatum kijken we naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kiest dan zelf of u een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aankoopt. 

Lees meer informatie over de keuze voor wel of geen waardeoverdracht

 

Let op: Bovenstaande regels gelden als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Bent u al eerder gestopt bij met werken in de uitzend- en detacheringsbranche? Lees dan welke regels voor u gelden

Welke keuzes heeft u?

Uw StiPP pensioen meenemen
Heeft u een pensioen opgebouwd dat hoger is dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit heet individuele waardeoverdracht. Heeft u een pensioen opgebouwd dat lager is dan € 594,89? Dan wordt uw pensioen automatisch overgedragen naar uw nieuwe werkgever. Lees meer informatie over de keuze voor wel of geen waardeoverdracht

Vrijwillige voortzetting
U kunt in sommige gevallen op eigen kosten uw pensioenopbouw bij StiPP voortzetten. Als u vrijwillige voorzetting wilt, moet u deze binnen negen maanden na uw ontslag bij ons aanvragen. Lees de voorwaarden om te bekijken of u vrijwillig kunt voortzetten bij StiPP.

Let op: de pensioenpremie betaalt u dan zelf. 
Zo regelt u dat u pensioen blijft opbouwen bij StiPP.

 

Naar alle levensgebeurtenissen

 

wijziging e-mailadres doorgeven StiPP

Zo blijft u bereikbaar voor ons. En weet u zeker dat u altijd alle informatie over uw pensioen bij StiPP ontvangt.

Lees hier meer over het ‘vergeten’ pensioen.