U bent werkloos of arbeidsongeschikt

Bent u werkloos geworden, dan bouwt u geen pensioen meer op bij StiPP via uw werkgever. Uw deelname aan het pensioenfonds stopt automatisch als uw werkgever drie maanden geen loongegevens van u bij StiPP aanlevert. Wij gaan er dan vanuit dat u niet meer bij deze werkgever werkt. Toch zijn er mogelijkheden om pensioen te blijven opbouwen. Ook als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt.

Hoe gaat het verder?

U krijgt een pensioenoverzicht einde deelneming toegestuurd
Op dit pensioenoverzicht vindt u uw opgebouwde pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten. Ook op Mijn StiPP Pensioen staat deze persoonlijke informatie voor u klaar. Hierin leest u wat er met uw pensioenkapitaal gebeurt. En u kunt uw pensioenoverzicht bekijken en downloaden.

Was u deelnemer in de Basisregeling?
U bouwt nu geen nieuw pensioenkapitaal meer op. Hieronder leest u wat u met uw opgebouwde pensioen kunt doen.
Was u deelnemer in de Plusregeling?
- U bouwt nu geen nieuw pensioenkapitaal meer op.

- U heeft geen recht meer op een partnerpensioen uit de risicodekking.
Als u overlijdt, wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal omgezet naar een pensioenuitkering voor uw nabestaanden. In de Plusregeling krijgt uw partner en/of eventuele kinderen daarnaast nog een extra uitkering als u overlijdt. Die extra uitkering is er niet als u stopt met pensioen opbouwen in de Plusregeling en dan komt te overlijden. Een uitzondering hierop is als u een werkloosheidsuitkering ontvangt op het moment van overlijden. Als u de pensioenopbouw vrijwillig voortzet, blijft de extra uitkering wel bestaan. Hier vindt u meer informatie over vrijwillige voortzetting. 

- Als u arbeidsongeschikt wordt, is er geen mogelijkheid meer om premievrij pensioen op te bouwen.
Als u arbeidsongeschikt wordt en uw werkgever betaalt uw loon door, dan blijft u ook pensioen opbouwen. Krijgt u na een bepaalde periode een WIA-uitkering? Dan eindigt meestal ook uw dienstverband en uw pensioenopbouw. Toch kunt u onder voorwaarden nog pensioen blijven opbouwen wanneer u een WIA-uitkering ontvangt. U hoeft hiervoor dan geen premie te betalen. Wij noemen dit ‘premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid’. Mogelijk stopt u met pensioen opbouwen terwijl uw WIA-uitkering nog niet is ingegaan.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw dienstverband al eindigt terwijl de WIA-uitkering nog niet is ingegaan. U heeft dan geen recht op ‘premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid’. U kunt er dan voor kiezen uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Als u hiervoor kiest dan heeft u, als u aan de overige voorwaarden voldoet, wél recht op ‘premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid’ op het moment dat u een WIA-uitkering ontvangt. En hoeft u vanaf dat moment geen premie meer te betalen. Hier vindt u meer informatie over vrijwillige voortzetting.

Hieronder leest u wat u met uw opgebouwde pensioen kunt doen.

Welke keuzes heeft u?

Vrijwillig pensioenkapitaal blijven opbouwen na ontslag
In sommige gevallen kunt u uw pensioen bij StiPP blijven opbouwen. Dat noemen we vrijwillige voorzetting. Als u hiervoor kiest wilt, moet u dit binnen negen maanden na uw ontslag bij ons aanvragen. Lees de voorwaarden om te bekijken of u vrijwillig kunt voortzetten bij StiPP.

Let op: de pensioenpremie betaalt u dan zelf. 
Zo regelt u dat u pensioen blijft opbouwen bij StiPP.
Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen?
Uw opgebouwde pensioen blijft bij StiPP staan. Behalve als u met uw opgebouwde pensioen een pensioenuitkering van minder dan € 2 per jaar krijgt. Dan komt uw pensioen te vervallen op het moment dat uw deelname aan het pensioenfonds stopt. Dit is wettelijk bepaald. Op Mijn StiPP Pensioen vindt u het pensioen dat u heeft opgebouwd.
Uw pensioen in één keer laten uitbetalen
Het in één keer laten uitbetalen van uw pensioen wordt pensioen afkopen genoemd. Als u dan later met pensioen gaat, ontvangt u dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer van StiPP.
Ligt uw pensioenbedrag tussen de € 2 en € 592,51 bruto per jaar? Dan kunt u uw pensioen bij StiPP afkopen:

- Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Afkopen om deze reden kan pas vanaf 2023.

- Als u met pensioen gaat en uw pensioen is niet overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. Afkopen om deze reden kan vanaf 5 jaar voor uw 67e jaar. U regelt dit via Mijn StiPP Pensioen.

Geldt één van deze situaties voor u, dan krijgt u daarover automatisch bericht van StiPP.

Weer aan het werk in de uitzend- en detacheringsbranche?
Op de pagina Terugkeren bij StiPP leest u hoe het met uw pensioenopbouw zit als u weer aan de slag gaat bij een werkgever binnen de branche.
Weer aan de slag bij een werkgever buiten de branche?
Gaat u in uw nieuwe baan buiten de branche ook weer pensioen opbouwen? StiPP draagt een klein pensioen met een maximum bedrag van € 592,51 bruto per jaar over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. Zo kunt u daar uw pensioenkapitaal verder opbouwen.

De waardeoverdracht vindt automatisch plaats 11 maanden na de datum dat u uit dienst ging. U krijgt vanzelf bericht van ons én van uw nieuwe pensioenuitvoerder als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen.

Heeft u een pensioenkapitaal van meer dan € 592,51 bruto per jaar opgebouwd? Dan kunt u zelf waardeoverdracht aanvragen met het formulier Aanvraag waardeoverdracht.


Naar alle levensgebeurtenissen