Nieuwe relatie

Als u in de Basisregeling zit

U heeft een nieuwe partner. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangeeft, heeft hij of zij recht op partnerpensioen. U hoeft niets door te geven aan StiPP. Als u samenwoont of gaat samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt pas recht op partnerpensioen als u in de Plusregeling zit.

Als u in de Plusregeling zit

U heeft een nieuwe partner. Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner kan ook recht hebben op partnerpensioen als u samenwoont. In de Plusregeling geldt namelijk dat als u officieel samenwoont, uw partner wordt gezien als nabestaande. U moet dan wel minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden bij de gemeente geregistreerd. Deze krijgt StiPP automatisch door via de gemeente. Als u samenwoont, dan wordt uw partner niet geregistreerd. Dat is voor StiPP ook niet nodig. StiPP controleert namelijk pas na uw overlijden of er een partner is die recht heeft op nabestaandenpensioen. 

Terug naar alle levensgebeurtenissen