Nieuwe relatie

Als u in de Basisregeling zit

U heeft een nieuwe partner. Hij of zij heeft recht op partnerpensioen als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. U hoeft niets door te geven aan StiPP. Als u gaat samenwonen heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt pas recht op partnerpensioen als u in de Plusregeling zit.

Als u in de Plusregeling zit

U heeft een nieuwe partner. Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen, ook als u samenwoont. In de Plusregeling geldt namelijk dat als u officieel samenwoont , uw partner ook gezien wordt als nabestaande. U moet dan wel minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden bij de gemeente geregistreerd. Deze krijgt StiPP automatisch door via de gemeente. Als u samenwoont, wordt uw partner niet geregistreerd. Dat is ook niet nodig. StiPP controleert namelijk pas als u overlijdt of er een partner is die recht heeft op nabestaandenpensioen. 

Terug naar alle levensgebeurtenissen