Wekentelling begint vanaf 21 jaar

Wekentelling start vanaf 21 jaar

Op dit moment worden uw gewerkte weken al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Als u jonger bent dan 21 jaar wordt u dan eerder deelnemer in de Plusregeling, omdat uw gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar ook meetellen. Dit gaat veranderen. Per 1 juli 2023 tellen uw gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. U start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint u ook met het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat u pensioen opbouwen in de Plusregeling. Hier leest u meer informatie over de Basis- en Plusregeling.