Tijdlijn nieuwe pensioenregeling

In de onderstaande tijdlijn vindt u de belangrijkste data tot aan de volledige invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Zo weet u wat u wanneer kunt verwachten.

1 juli 2023 | Wet toekomst pensioenen gaat in 
StiPP heeft tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling.
2023 – 2025 | Afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling
  • Werkgevers en werknemers (sociale partners) in de uitzend- en detacheringsbranche maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling van StiPP. Sociale partners zorgen ervoor dat ze uiterlijk 1 januari 2025 een transitieplan hebben, waarin staat voor welke regeling ze kiezen en waarom ze voor deze regeling kiezen. In het plan staat ook hoe de overgang van de oude naar de nieuwe regeling verloopt.
  • StiPP werkt samen met sociale partners de nieuwe regeling verder uit. Daarbij is het belangrijk dat de pensioenregeling én de transitie naar de nieuwe pensioenregeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Evenwichtig betekent dat de nieuwe regeling geen groepen sterk bevoordeelt of benadeelt.
  • Vóór 1 juli 2025 of eerder stelt StiPP een plan op waarin staat hoe zij de nieuwe pensioenregeling gaat invoeren. Dit plan gaat voor akkoord naar De Nederlandsche Bank.
  • Komende jaren informeert StiPP u over de nieuwe regeling, over wat u in de oude pensioenregeling kreeg en wat u naar verwachting in de nieuwe pensioenregeling gaat krijgen.
Na arbeidsvoorwaardelijke fase | Start transitie naar de nieuwe pensioenregeling
Als de afspraken over de nieuwe pensioenregeling bekend zijn, wordt door StiPP de nieuwe pensioenregeling geïmplementeerd. De verwachting is dat voor deze implementatie 2 jaar nodig is.
1 januari 2028 | Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen
Vanaf 1 januari 2028 gelden de nieuwe regels voor iedereen.