Nieuws

Akkoord nieuwe pensioenregeling uitzendkrachten

Werknemers in de uitzend- en detacheringsbranche krijgen vanaf 1 januari 2026 een nieuwe pensioenregeling. Sociale partners zijn het eens geworden over de pensioenpremie en de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers. Hiermee is voor StiPP een grote stap naar de nieuwe pensioenregeling gezet.

Akkoord over pensioenpremie

De bruto-pensioenpremie in de nieuwe pensioenregeling van StiPP is 23,4%. In ieder geval 20% wordt besteed aan het ouderdomspensioen. De overige 3,4% wordt gebruikt voor het nabestaandenpensioen, voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en voor uitvoeringskosten.

Premieverdeling werkgevers en werknemers

Werkgevers gaan 15,9% pensioenpremie betalen, werknemers betalen 7,5%. Dit laatste wordt ingehouden op het bruto-loon. In de huidige plusregeling van StiPP bouwt iedereen een percentage van de pensioengrondslag op afhankelijk van leeftijd. In de nieuwe regeling is de premie voor iedereen gelijk en dus leeftijdsonafhankelijk.

Flexibele premieregeling

De nieuwe pensioenregeling van StiPP is een flexibele premieregeling. Werknemers blijven hiermee op dezelfde manier pensioen opbouwen. Wel worden de basis- en plusregelingen vervangen door één nieuwe pensioenregeling waarin alle uitzendkrachten vanaf de eerste dag pensioen opbouwen.

Overgang naar de nieuwe regeling

Met het akkoord is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten. In de komende maanden werken sociale partners en StiPP de nieuwe pensioenregeling verder uit en stellen een transitieplan op. In het transitieplan staat hoe de regeling er in detail uit komt te zien en hoe de overgang van de oude naar de nieuwe regeling zal gaan. StiPP streeft ernaar om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe regeling.

Het onderhandelingsakkoord is onder voorbehoud van instemming van de leden van betrokken partijen ABU, NBBU, FNV, CNV Vakmensen en De Unie.

Terug naar nieuwsoverzicht