Een te laag of te hoog pensioen

StiPP doet haar uiterste best om geen fouten te maken in de pensioenadministratie. Toch komt het heel soms voor dat er in het berekenen van uw pensioen iets misgaat. Bijvoorbeeld als we niet de juiste gegevens hebben ontvangen of als er gegevens ontbreken. Uw pensioen kan dan te hoog of te laag zijn.

Als blijkt dat wij uw pensioen verkeerd hebben berekend, maken wij een nieuwe berekening op basis van de nieuwe gegevens. Wat er verder gebeurt, verschilt per situatie:

Uw pensioen is nog niet ingegaan

U bent nog niet met pensioen en er is een fout gemaakt in de berekening van uw pensioenkapitaal. Het uitgangspunt is dan dat StiPP het pensioen aanpast. U kunt het bijgewerkte pensioenkapitaal zien als u inlogt op Mijn StiPP Pensioen. Alleen in bijzondere gevallen past StiPP het opgebouwde kapitaal niet aan.

Uw pensioen is al ingegaan en u heeft te weinig pensioen ontvangen

U bent al met pensioen en uit onze berekening blijkt dat uw pensioenuitkering te laag is. StiPP past dan uw pensioen per direct aan. Het verschil tussen de hogere en de eerdere uitbetaalde uitkering(en) betalen we aan u uit. Ook over de maanden waarin u al pensioen heeft ontvangen. Zo krijgt u alsnog het pensioen waar u recht op hebt. Een voorbeeld: u ontvangt € 50 per maand vanaf 1 januari. Op 1 juni blijkt dat u eigenlijk € 55 per maand had moeten ontvangen. U ontvangt vanaf 1 juni dan voortaan € 55 per maand én we betalen eenmalig € 30 uit (zes maanden x € 5).

Uw pensioen is al ingegaan en u heeft te veel pensioen ontvangen

U bent al met pensioen en uit onze berekening blijkt dat uw pensioen te hoog is. StiPP verlaagt uw pensioenuitkering naar het juiste bedrag en neemt persoonlijk contact met u op.

Terugbetalen als u te veel pensioen heeft ontvangen

Normaal verrekent StiPP het te betalen bedrag met de pensioenuitkeringen die u nog gaat ontvangen. U krijgt dan een periode een lager pensioen. U kunt ook het bedrag in één keer terugbetalen of een betalingsregeling afspreken. Als u geen uitkering ontvangt, dan vraagt StiPP u om het te veel ontvangen bedrag terug te betalen.

Bijzondere omstandigheden

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden of verjaring, hoeft u soms niet, of niet alles, terug te betalen. Om dit te kunnen beoordelen, neemt StiPP alle omstandigheden mee in haar besluit.

Voorbeelden van bijzondere omstandigheden zijn:

  • U kon niet weten dat uw pensioenuitkering lager had moeten zijn en bent op basis van uw pensioenuitkering onomkeerbare financiële verplichtingen (zoals een hypotheek) aangegaan die u met een lagere pensioenuitkering niet meer kunt betalen.
  • StiPP heeft u langer dan drie jaar verkeerde informatie gestuurd over uw pensioenuitkering.
  • Uw pensioen is langer dan een jaar geleden afgekocht.

Als u met het nieuwe uitkeringsbedrag niet rond kunt komen, kan StiPP ook kijken of het mogelijk is om een langzame verlaging van de uitkering af te spreken. U krijgt dan de tijd om u (financieel) voor te bereiden op de lagere pensioenuitkering.

Wat kun u zelf doen?

Om uw pensioen goed te kunnen berekenen, is het belangrijk dat StiPP de juiste gegevens van u heeft. Controleer daarom elk jaar of uw persoonlijke gegevens kloppen. U vindt deze gegevens op het jaarlijkse pensioenoverzicht dat u van ons krijgt. Het pensioenoverzicht is ook digitaal te bekijken via Mijn StiPP Pensioen. Wijzigen uw contactgegevens? Geef de nieuwe dan zo snel mogelijk aan ons door.

Controleer uw gegevens in Mijn StiPP Pensioen