Kenmerken en verschillen beleggen voor stabiel en variabel pensioen

Verschillen in het kort

Beleggingsprofiel stabiel pensioen
(laatste 10 jaar voor uw pensioendatum)

Beleggingsprofiel variabel pensioen
(laatste 10 jaar voor uw pensioendatum)

Minder risico bij beleggen

Meer risico bij beleggen

Hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum is beter te voorspellen.

Hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum is minder goed te voorspellen.

(Waarschijnlijk) minder rendement

(Mogelijk) meer rendement

Het kapitaal om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen is waarschijnlijk lager.

Het kapitaal om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen is mogelijk hoger.

Toelichting op de verschillen

Beleggen voor stabiel pensioen

Als u kiest voor beleggen voor een stabiel pensioen, dan bouwen wij het risico van de beleggingen vanaf uw 57e in stapjes af. Hierdoor is beter te voorspellen hoe hoog de uiteindelijke pensioenuitkering wordt die u maandelijks gaat ontvangen. Dat is dus een voordeel. Een nadeel is dat minder risico waarschijnlijk  betekent dat u de laatste tien jaar minder rendement behaalt. Uw kapitaal om een pensioenuitkering mee aan te kopen is waarschijnlijk lager dan bij beleggen voor een variabel pensioen.

Beleggen voor een variabel pensioen

Als u kiest voor beleggen voor een variabel pensioen, dan nemen wij relatief meer risico met uw pensioenkapitaal. We bouwen het risico wel af, maar in kleinere stapjes. De opbrengsten kunnen hierdoor meer schommelen dan wanneer wij minder risico nemen. Zijn de opbrengsten van het beleggen goed, dan wordt uw pensioenkapitaal hoger. Vallen de opbrengsten tegen, dan wordt uw pensioenkapitaal lager. De hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering die u maandelijks gaat ontvangen, is met beleggen voor een variabel pensioen dus minder goed te voorspellen. Dat kan een nadeel zijn. Maar het nemen van meer risico  kan u wel een hoger pensioen opleveren.

U maakt nu een voorlopige keuze

Op uw pensioendatum kiest u of u een stabiel of een variabel pensioen wilt ontvangen. De keuze die u nu maakt, heeft geen invloed op de keuze die u op pensioenleeftijd moet maken. U kunt nu kiezen voor beleggen voor een variabel pensioen, maar op pensioenleeftijd alsnog voor een stabiele pensioenuitkering kiezen. En andersom kan ook.