Definitieve keuze op pensioenleeftijd

Op uw pensioenleeftijd, 67 jaar, maakt u een definitieve keuze voor de pensioenuitkering die u vanaf uw pensioendatum ontvangt. Kiest u voor een stabiel pensioen, dan ontvangt u levenslang maandelijks een vast bedrag. Als u voor een variabel pensioen kiest, wordt het kapitaal doorbelegd waardoor behaalde rendementen nog van invloed zijn. Hierdoor wijzigt het bedrag dat u per jaar ontvangt. Nadat u een definitieve keuze heeft gemaakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Klik op onderstaande vragen voor meer uitleg.

Wanneer moet ik een keuze maken?
U maakt de keuze voor een stabiele of variabele pensioenuitkering op het moment dat u met pensioen gaat. Ongeveer een half jaar voor uw 67e ontvangt u van ons een aanvraagformulier voor uw pensioen. Hierop kunt u uw keuze voor beleggen voor een stabiel of variabel pensioen doorgeven. Als u geen keuze maakt, dan ontvangt u een stabiel pensioen. U ontvangt dan vanaf uw pensioendatum tot uw overlijden maandelijks hetzelfde bedrag
Mag ik ook kiezen als ik een klein pensioenkapitaal heb?
Ja, dat mag. Een half jaar voor uw 67e ontvangt u van ons een aanvraagformulier voor de keuze tussen een stabiel of variabel pensioen.

Als uw pensioenkapitaal lager is dan € 12.161 (afkoopgrens 2021), dan bieden wij u aan om uw pensioen ‘af te kopen’. Stemt u daarmee in, dan krijgt u in één keer uw volledige opgebouwde kapitaal uitbetaald. In dat geval hoeft u geen keuze te maken tussen een stabiele of variabele pensioenuitkering.   
Wat gebeurt er als ik kies voor een stabiel pensioen?
Als u met pensioen gaat, dan koopt u met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen (en eventueel een nabestaandenpensioen). U krijgt dan elke maand een vaste pensioenuitkering.

Als uw pensioenkapitaal lager is dan € 12.161 (afkoopgrens 2021), dan bieden wij u aan om uw pensioen ‘af te kopen’. Stemt u daarmee in, dan krijgt u in één keer uw volledige opgebouwde kapitaal uitbetaald. Kiest u voor een maandelijkse uitkering op basis van een stabiel pensioen? Dan ontvangt u tot uw overlijden elke maand hetzelfde bedrag. Uw pensioen stijgt niet mee met de inflatie.

Tijdens de uitkeringsfase is ons beleggingsbeleid erop gericht om verlaging van uw pensioenuitkering te voorkomen. Toch is dit risico nooit helemaal uit te sluiten. De afgelopen jaren heeft StiPP de ingegane pensioenen niet hoeven te verlagen. StiPP verwacht dit de komende jaren ook niet te hoeven doen.

Op Mijn StiPP Pensioen kunt u zien wat de hoogte van uw pensioenkapitaal op dit moment is en welke pensioenuitkering u daarmee naar verwachting kunt aankopen op uw pensioenleeftijd. Log met uw DigiD in op Mijn StiPP Pensioen en klik op ‘Mijn Pensioen’.

U kunt ook een stabiel pensioen aankopen bij een andere pensioenuitvoerder dan StiPP. Dat is uw zogeheten ‘shoprecht’. Lees hier meer over bij de vraag ‘Kan ik mijn pensioen ook bij een andere pensioenuitvoerder aankopen?
Wat gebeurt er als ik kies voor een variabel pensioen?

Kiest u op de pensioendatum voor een variabel pensioen, dan wordt uw pensioenkapitaal omgezet in een levenslange variabele pensioenuitkering. De hoogte van uw maandelijkse uitkering wordt telkens voor één jaar bepaald. Met de rest van uw kapitaal wordt door belegd met de kans op een hoger rendement en dus een hogere maandelijkse uitkering in de toekomst. Is het rendement echter lager, dan ontvangt u het volgende jaar een lagere maandelijkse uitkering.

StiPP biedt zelf geen variabele pensioenuitkering aan. Als u kiest voor een variabel pensioen, dan kunt u uw pensioen aankopen bij een verzekeraar naar keuze. Via StiPP.metpensioen.nl geven wij u inzicht in de mogelijke hoogte van een variabele pensioenuitkering. Daarbij werken we samen met Apple Tree (de tussenpersoon verbonden aan StiPP.metpensioen.nl). Wilt u na het bekijken van deze website meer informatie over de aankoop van een variabele pensioenuitkering? Dan kan Apple Tree u, indien gewenst, helpen bij het maken van uw keuze en bij het vervolgtraject.

U kunt tot één maand voor uw pensioendatum aan ons doorgeven bij welke verzekeraar u uw variabele pensioen wilt aankopen.

Kan ik mijn pensioen ook bij een andere pensioenuitvoerder aankopen?
Ja, dat kan. Dat is uw zogeheten ‘shoprecht’. U kunt ervoor kiezen om een stabiel of variabel pensioen aan te kopen bij een andere pensioenuitvoerder. Vraag in dat geval zelf een offerte op bij een of meerdere verzekeraars. Een financieel adviseur kan u hierbij helpen.

StiPP biedt zelf geen variabele pensioenuitkering aan. Via StiPP.metpensioen.nl geven wij u wel inzicht in de mogelijke hoogte van een variabele pensioenuitkering. Daarbij werken we samen met Apple Tree (de tussenpersoon verbonden aan StiPP.metpensioen.nl). Wilt u na het bekijken van deze website meer informatie over de aankoop van een variabele pensioenuitkering? Dan kan Apple Tree u, indien gewenst, helpen bij het maken van uw keuze en bij het vervolgtraject om uw pensioen bij een andere verzekeraar aan te kopen.   
Wat is de beste keuze voor mij?
De keuze voor een stabiele of een variabele pensioenuitkering is heel persoonlijk. De ene persoon wil meer risico nemen dan de ander. De volgende vragen kunnen u helpen bij het maken van uw keuze:
- Wil ik méér beleggingsrisico lopen in ruil voor een verwacht hoger pensioen?
- Kan ik nog rondkomen als ik een jaar lang (veel) minder pensioen krijg?
- Slaap ik nog steeds goed als de opbrengsten van de beleggingen (tijdelijk) tegenvallen?

Antwoordt u 3 keer ‘ja’? Dan is een variabele pensioenuitkering wellicht iets voor u. Maar bij 3 keer ‘nee’ is een stabiele pensioenuitkering misschien een betere keuze. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Raadpleeg dan een financieel adviseur.
Hoe geef ik mijn keuze door?
Een half jaar voor uw 67e ontvangt u van ons een aanvraagformulier voor uw pensioen. Hierin staat precies wat u moet doen.
Kan ik mijn keuze na mijn pensionering nog wijzigen?
Nee, u maakt een definitieve keuze op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt uw keuze daarna niet meer wijzigen.
Wat gebeurt er als ik niet kies?
Als u geen keuze maakt, dan ontvangt u een stabiel pensioen. U ontvangt dan vanaf u pensioendatum tot uw overlijden maandelijks hetzelfde bedrag. 
Waar vind ik meer informatie?
In de toelichting Keuzehulp aanvraag stabiel of variabel pensioen (pdf) vindt u meer informatie die u helpt bij uw keuze. Daarnaast is er verdiepende informatie beschikbaar. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Raadpleeg dan een financieel adviseur.