Wekentelling begint vanaf 18 jaar

Wekentelling start vanaf 18 jaar

Voor 1 juli 2023 werden uw gewerkte weken al geteld vóór de toetredingsleeftijd (nu 18, was 21 jaar). Vanaf 1 juli 2023 tellen uw gewerkte weken vóór de toetredingsleeftijd niet meer mee. U start dus vanaf 18 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint u ook met het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat u pensioen opbouwen in de Plusregeling. Hier leest u meer informatie over de Basis- en Plusregeling.