Tijdlijn nieuwe pensioenregeling

In de onderstaande tijdlijn vindt u de belangrijkste data tot aan de volledige invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Zo weet u wat u wanneer kunt verwachten.

1 juli 2023 | Wet toekomst pensioenen gaat in 
Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. Sociale partners en StiPP streven ernaar om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling.
2023 – 2025 | Afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling
  • Werkgevers en werknemers (sociale partners) in de uitzend- en detacheringsbranche maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling van StiPP. In november 2023 bereikten sociale partners een akkoord over het vernieuwen van de pensioenregeling.
  • Op dit moment werkt StiPP samen met sociale partners de pensioenregeling verder uit. Sociale partners stellen een transitieplan op. In het transitieplan staat hoe de regeling er in detail uit komt te zien en hoe de overgang naar de nieuwe regeling zal gaan.
  • StiPP beoordeelt in 2024 of zij de nieuwe pensioenregeling kan uitvoeren. Daarbij is het belangrijk dat de pensioenregeling én de transitie naar de nieuwe pensioenregeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Evenwichtig betekent dat de nieuwe regeling geen groepen sterk bevoordeelt of benadeelt.
  • Na de beoordeling van de nieuwe pensioenregeling stelt StiPP een plan op waarin staat hoe zij de nieuwe pensioenregeling gaat invoeren. Dit plan gaat voor akkoord naar De Nederlandsche Bank. Dit regelt StiPP in 2024 maar uiterlijk 1 juli 2025.
  • Komende jaren informeert StiPP u over de nieuwe regeling, over wat u in de oude pensioenregeling kreeg en wat u naar verwachting in de nieuwe pensioenregeling gaat krijgen.
Na arbeidsvoorwaardelijke fase | Start transitie naar de nieuwe pensioenregeling
Als de afspraken over de nieuwe pensioenregeling bekend zijn, wordt door StiPP de nieuwe pensioenregeling ingevoerd. De verwachting is dat voor deze implementatie 2 jaar nodig is.
1 januari 2026 | StiPP verwacht de nieuwe pensioenregeling in te voeren
StiPP streeft ernaar om per 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling.
1 januari 2028 | Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen
Vanaf 1 januari 2028 gelden de nieuwe regels voor iedereen. Alle pensioenfondsen moeten overgestapt zijn op het nieuwe pensioenstelsel.