Plusregeling

De Plusregeling is een beschikbare-premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat vormen samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering.

De premie en wat er is geregeld

In de Plusregeling betaalt u de premie voor uw pensioen samen met uw werkgever. In de Plusregeling bouwt u meer pensioen op dan in de Basisregeling en hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook samenwonenden recht op partnerpensioen. Daarnaast blijft u in de Plusregeling (onder voorwaarden) pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband.

De inleg

Op uw beleggingsrekening wordt een percentage (gebaseerd op uw leeftijd) van uw pensioengrondslag (die wordt berekend op basis van uw loon) gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise (2024: € 8,45 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2024 € 38,26 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioen op. In onderstaande tabel vindt u het percentage van de pensioengrondslag dat op uw beleggingsrekening wordt gestort.

Leeftijd

Beschikbare premie als % van de
pensioengrondslag (2024)

18 - 24 jaar

4,2%

25 - 29 jaar

5,2%

30 - 34 jaar

6,3%

35 - 39 jaar

7,7%

40 - 44 jaar

9,3%

45 - 49 jaar

11,4%

50 - 54 jaar

14,0%

55 - 59 jaar

17,2%

60 - 64 jaar

21,4%

65 - 66 jaar

25,7%

Een rekenvoorbeeld

  • Uw pensioengevend salaris is € 3.600 en het aantal pensioengevende uren is 130.
  • De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. De franchise is € 8,45 x 130 = € 1.098,50. De pensioengrondslag is dus € 3.600 (pensioengevend salaris) - € 1.098,50 (de franchise) = € 2.501,50.
  • De totale premie is 12% van € 2.501,50 = € 300,18. U betaalt daar zelf maximaal 1/3e aan mee: € 100,06.
  • De pensioenopbouw in de Plusregeling werkt met een leeftijdsafhankelijke staffel. Als u 32 jaar bent, dan is uw pensioenopbouw 6,3%. Elke vier weken wordt er 6,3% van € 2.501,50 = € 157,59 aan uw pensioenkapitaal toegevoegd.

Beleggingsresultaat

StiPP belegt uw pensioenkapitaal en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief resultaat? Dan ontvangt u rendement en wordt uw pensioenkapitaal hoger. Is er een negatief resultaat? Dan verwerken wij dit (negatieve) rendement en wordt uw pensioenkapitaal lager.

Een pensioenuitkering aankopen

Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Hoeveel pensioen u koopt hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal en de tarieven op dat moment. U kiest op uw pensioendatum ook of u een nabestaandenpensioen van uw pensioenkapitaal wilt aankopen.

Terug naar De Pensioenregeling