De Basisregeling

De Basisregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat vormen samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering. 

De premie en wat er is geregeld

In de Basisregeling betaalt uw werkgever de volledige pensioenpremie. Deze regeling kost u zelf dus niets. In de Basisregeling is partnerpensioen geregeld wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. In de Basisregeling is er geen recht op pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

De inleg

Op uw beleggingsrekening wordt 7,4% van uw pensioengrondslag gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise (2023: € 7,86 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2023 € 35,77 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

Een rekenvoorbeeld

  • Uw pensioengevend salaris is € 2.300 en het aantal pensioengevende uren per maand is 80.
  • De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise. De franchise is € 7,86 x 80 = € 628,80.
    De pensioengrondslag is dus € 2.300 (pensioengevend salaris) - € 628,80 (de franchise) = € 1.671,20.
  • Elke maand wordt er 7,4% van € 1.671,20 = € 123,70 aan uw pensioenkapitaal toegevoegd.

Beleggingsresultaat

StiPP belegt uw premies en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief resultaat? Dan ontvangt u rendement en wordt uw pensioenkapitaal hoger. Is er een negatief resultaat? Dan verwerken wij dit (negatieve) rendement en wordt uw pensioenkapitaal lager.

Een pensioenuitkering aankopen

Als u met pensioen gaat koopt u met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Hoeveel pensioen u koopt is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal en de tarieven op dat moment. U kiest op uw pensioendatum ook of u een nabestaandepensioen van uw pensioenkapitaal wilt aankopen.

Terug naar De Pensioenregeling