Pensioen afkopen - gestopt op of na 1 januari 2018

 Uw pensioenopbouw is gestopt op of na 1 januari 2018. Wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt, is afhankelijk van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U kunt dit bekijken op Mijn StiPP Pensioen. Na het inloggen vindt u onder het tabblad Mijn Pensioen de hoogte van uw pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten. Welke situatie is op u van toepassing?

1. Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Pensioenopbouw waarvan het aan te kopen pensioen lager is dan € 2 per jaar, komt te vervallen op het moment van einde deelneming. Dit is wettelijk bepaald vanuit de Rijksoverheid. 
2. Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 503,24 bruto per jaar
Wanneer u van baan wisselt, mag StiPP een klein pensioen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. Als u dienstverband is beëindigd, sturen wij een bericht naar het pensioenregister. Daarin vragen wij om te bekijken of u ergens anders pensioen bent gaan opbouwen. Zo ja, dan krijgen wij ook te horen welke pensioenuitvoerder dat is. Wij maken dan uw pensioenkapitaal over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. U krijgt vanzelf bericht van StiPP en van uw nieuwe pensioenuitvoerder als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen. U hoeft hiervoor dus zelf geen toestemming voor te geven of iets voor te doen. 

Afkoop nog beperkt mogelijk
Afkoop van uw pensioen bij StiPP blijft alleen nog mogelijk in de volgende situaties:
-  Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.
-  Als u met pensioen gaat en uw pensioen is niet overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder

Mocht een van deze twee situaties op u van toepassing zijn, krijgt u daarover automatisch bericht van StiPP. 
3. Uw verwachte pensioenuitkering ligt boven de € 503,24 bruto per jaar
U kunt uw pensioen bij StiPP laten staan of kiezen voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u uw pensioen bij StiPP staan? Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen.

Lees meer informatie over de keuze voor wel of geen waardeoverdracht. 

d

Aandachtspunt bij bovenstaande bedragen

De overheid stelt jaarlijks de afkoopgrens van pensioenen vast. Dit is de grens die bepaalt of het opgebouwde pensioen klein is. In 2021 is deze afkoopgrens € 503,24 bruto per jaar. Bij StiPP bouwt u geen pensioenaanspraak op, maar een pensioenkapitaal waarmee u op uw pensioendatum een pensioenuitkering aankoopt. Daarom stelt StiPP jaarlijks aan de hand van de wettelijke afkoopgrens voor verschillende leeftijden de maximale afkoopkapitalen vast. Deze afkoopkapitalen worden vastgesteld aan de hand van de wettelijke afkoopgrens, rendementen en levensverwachtingen.

Bekijk de maximale afkoopkapitalen van 2021

Doordat de maximale afkoopkapitalen elk jaar opnieuw worden vastgesteld, kan het voorkomen dat uw opgebouwde pensioenkapitaal het ene jaar wel onder de noemer ‘klein pensioen’ valt en het volgende jaar niet meer.