Pensioen afkopen - gestopt op of na 1 januari 2018

Uw pensioenopbouw is gestopt op of na 1 januari 2018. Wat er met uw opgebouwde pensioen gebeurt, is afhankelijk van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U kunt dit bekijken op Mijn StiPP Pensioen. Na het inloggen vindt u onder het tabblad Mijn Pensioen de hoogte van uw pensioenkapitaal en welk pensioen u kunt verwachten. Welke situatie is op u van toepassing?

1. Uw verwachte pensioenuitkering is lager dan € 2 bruto per jaar
Pensioenopbouw waarvan het aan te kopen pensioen lager is dan € 2 per jaar, komt te vervallen op het moment van einde deelneming. Dit is wettelijk bepaald vanuit de Rijksoverheid. 
2. Uw verwachte pensioenuitkering ligt tussen de € 2 en € 497,27 bruto per jaar
Wanneer u van baan wisselt, mag StiPP een klein pensioen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. U krijgt vanzelf bericht van uw nieuwe pensioenuitvoerder als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen.

Afkoop van uw pensioen bij StiPP blijft alleen nog mogelijk in de volgende situaties:
-  Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.
-  Als u met pensioen gaat en uw pensioen is niet overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder

Mocht een van deze twee situaties op u van toepassing zijn, krijgt u daarover automatisch bericht van StiPP. 
3. Uw verwachte pensioenuitkering ligt boven de € 497,27 bruto per jaar
U kunt uw pensioen bij StiPP laten staan of kiezen voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u uw pensioen bij StiPP staan? Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen.

Lees meer informatie over de keuze voor wel of geen waardeoverdracht. 

d

Aandachtspunt bij bovenstaande bedragen

De overheid stelt jaarlijks de afkoopgrens van pensioenen vast. Dit is de grens die bepaalt of het opgebouwde pensioen klein is. In 2020 is deze afkoopgrens € 497,27 bruto per jaar. Bij StiPP bouwt u geen pensioenaanspraak op, maar een pensioenkapitaal waarmee u op uw pensioendatum een pensioenuitkering aankoopt. Daarom stelt StiPP jaarlijks aan de hand van de wettelijke afkoopgrens voor verschillende leeftijden de maximale afkoopkapitalen vast. Deze afkoopkapitalen worden vastgesteld aan de hand van de wettelijke afkoopgrens, rendementen en levensverwachtingen.

Bekijk de maximale afkoopkapitalen van 2020

Doordat de maximale afkoopkapitalen elk jaar opnieuw worden vastgesteld, kan het voorkomen dat uw opgebouwde pensioenkapitaal het ene jaar wel onder de noemer ‘klein pensioen’ valt en het volgende jaar niet meer. Op dit moment is de rente erg laag en wordt een nieuwere overlevingstafel gebruikt in de berekeningen. Daardoor zijn de maximale afkoopkapitalen in 2020 hoger dan in 2019. Hierdoor kan het voorkomen dat u in het pensioenoverzicht einde deelneming niet bent geïnformeerd over automatische waardeoverdracht*. Maar hiervoor dit jaar wel in aanmerking komt.

* Wanneer u van baan wisselt, mag StiPP een klein pensioen overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. U krijgt vanzelf bericht van ons als wij de waarde van uw pensioen hebben overgedragen.