Pensioen afkopen of automatische waardeoverdracht

Hier vindt u alle informatie wat er met uw pensioenkapitaal gebeurt wanneer uw pensioenopbouw bij StiPP is gestopt. Of afkoop in uw situatie mogelijk is of dat u in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht, hangt af van wanneer uw pensioenopbouw is gestopt en hoe hoog uw pensioen op dat moment is. Hieronder ziet u drie verschillende situaties. Klik op het blokje met daarin de situatie die op u van toepassing is. U krijgt dan meer informatie over uw persoonlijke mogelijkheden.

Mijn pensioenopbouw is gestopt voor 1 januari 2018  Mijn pensioenopbouw is gestopt op of na 1 januari 2018 Ik heb al een afkoopvoorstel van StiPP ontvangen